Der Heilige Stuhl
           back          up     Hilfe

alphabetisch    [«  »]
aa 14
aaron 1
aarons 2
aas 3
ab 53
abartigen 1
abartiges 1
Frequenz    [«  »]
3 961
3 983
3 989
3 aas
3 abgelehnt
3 abgesehen
3 abglanz
Katechismus der Katholischen Kirche

1997
IntraText - Konkordanzen
aas
  Teil,  Abschnitt, Kapitel, Absatz
1 FidDep, 0, 1 | Konzils, II. Oktober 1962: AAS 54 (1962) 5. 788-791.].~ 2 FidDep, 0, 1 | Konzils, 8. Dezember 1965: AAS 58 (1966) S. 7-8.].~Das 3 FidDep, 0, 1 | 7. Dezember 1985, n. 6: AAS 78 (1986) 5. 435.].~Wie


Copyright © Libreria Editrice Vaticana