Der Heilige Stuhl
           back          up     Hilfe

Katechismus der Katholischen Kirche

1997
IntraText - rückläufige Wortliste

V  =  23 Wörter (426 Belege)
(0-9)  (weiteres)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  ß  T  U  V  W  X  Y  Z  Frequenz - Wortform
 239 v
  1 3v
  1 83v
  2 ocv
  74 dv
  6 ev
  4 dev
  14 lev
  1 rev
  6 hv
  37 iv
  10 civ
  1 intensiv
  1 negativ
  2 autoritativ
  3 positiv
  3 aktiv
  4 objektiv
  1 kollektiv
  1 instinktiv
  1 unproduktiv
  1 motiv
  13 dnv


V  =  23 Wörter (426 Belege)
(0-9)  (weiteres)  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  ß  T  U  V  W  X  Y  Z  Copyright © Libreria Editrice Vaticana