The Holy See
back up
Search
riga

VISITA PASTORALE IN IRLANDA

DISCORSO DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II 
ALLA COMUNITĄ POLACCA
 

Dublino
Domenica, 30 settembre 1979

 

Drodzy Rodacy!

Pragnę pozdrowić Was, przybyłych — nade wszystko z całej Irlandii — na to spotkanie, które zostało włączone w program moich odwiedzin w tym kraju. Pierwszy rok pontyfikatu już po raz trzeci domaga się ode mnie tego, abym opuścił Rzym, udając się tym razem do Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Szczególnym motywem podróży jest zaproszenie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Yorku, którego nie mogłem pozostawić bez odpowiedzi.

Odwiedziny w Irlandii na początku tej odpowiedzialnej podróży mają swoją szczególną wymowę. Wam Wszystkim, którzy przybyliście tutaj, pragnę podziękować za ten wyraz braterskiej solidarności z Papieżem, synem tej samej co i Wy, Ojczyzny. Wiem, że solidarność ta znajduje swój stały wyraz w modlitwie a także w innych aktach duchowych, które wspierają, mnie w każdej mojej posłudze. W zadaniu, jakie obecnie wypadło mi podjąć, wsparcie to jest szczególnie potrzebne.

Pragnę równocześnie życzyć Wam błogosławieństwa Bożego w całym Waszym życiu, które swiązało się z Irlandią, ale które swymi korzeniami nadal tkwi w polskiej ziemi, w polskiej kulturze, w polskiej tradycji. Stamtąd też wynieśliście tę wiarę, która łączy Was w duchowej jedności z Biskupem Rzymu i całym Kościołem katolickim. Zусzę Wam, ażeby ta jedność była dla Was szczególnym oparciem, żeby dopomogła Wam nie tylko w pracy nad zbawieniem własnym i Waszych bliźnich — ale również w utrzymaniu tego duchowego profilu, który stanowi o naszej narodowej tożsamości, 0 naszej obecności w historii Europy, o naszym wkładzie w zmagania się o pokój, o sprawiedliwość i wolność.

Pragnę powtórzyć tutaj życzenie wyrażone 16 maja 1979 r. wobec ponad 6 tysięcy Polaków podczas specjalnej audiencji w Rzymie:

« Przy naszym dzisiejszym niezwykłym spotkaniu musimy sobie życzyć tego wzajemnie, abyśmy z pomocą Laski Bożej, pod opieką Maryi-Matki Kościoła, która jest równocześnie naszą, Panią Jasnogórską, Królową Polski, za przyczyną świętego Stanisława, świętego Wojciecha i wszystkich Świętych i Błogosławionych aż do błogosławionego Maksymiliana Kolbego i błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, mogli wszyscy, gdziekolwiek jestesmy, dawać świadectwo dojrzałości Polski, gruntować jej prawo obywatelstwa wśród wszystkich narodów Europy i świata, a równocześnie służyć celom tego szlachetnego, chrześcijańskiego uniwersalizmu ».

Tego Wam z całego serca życzę — i w tym duchu błogosłlawię Was, Wasze Rodziny, Waszych Duszpasterzy i całą Polonię.

 

© Copyright 1979 - Libreria Editrice Vaticana

 

top