The Holy See Search
back
riga

 Gesł nell'Orto degli Ulivi - I Stazione
Giovanni Di Paolo (1395/1400 ca - 1482) 
Tempera su tavola - Pinacoteca Musei Vaticani
 

Stacja pierwsza 
Jezus w Ogrójcu 
  

 

C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

Z Ewangelii według św. Łukasza 22, 39-46 

Jezus wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie».  

Rozważanie 

Dotarłszy do progu Paschy, 
Jezus staje w obecności Ojca.
Jakże mogłoby być inaczej,
Skoro Jego ukryty dialog miłości z Ojcem
Nigdy nie ustał?
Nadeszła godzina.
Godzina przewidziana od początku,
Zapowiedziana uczniom,
Niepodobna do żadnej innej,
Która je wszystkie zawiera w sobie
Właśnie wtedy, gdy dopełniają się w ramionach Ojca. 
I oto ta godzina z nagła przenika trwogą.
Z tego lęku nic się nie ukryje. 
Tam jednak, w szczytowym momencie trwogi,
Jezus ucieka się w modlitwie do Ojca. 
Tej nocy w Getsemani
Walka staje się wyczerpującym zwarciem wręcz
Tak ciężkim, że na obliczu Jezusa pot zmienia się w krew.
A Jezus po raz ostatni ośmiela się przed Ojcem 
Okazać przenikający go zamęt:
„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich!
Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”. 
Dwie wole ścierają się przez chwilę,
By potem złączyć się w miłosnym oddaniu, zapowiedzianym przez Jezusa:
„Potrzeba, aby świat poznał, że Ja miłuję Ojca
i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. 

  

Modlitwa

Jezu, nasz Bracie,
Który by wszystkim ludziom otworzyć paschalną drogę 
Zechciałeś doświadczyć kuszenia i lęku,
Naucz nas uciekać się do Ciebie
I powtarzać Twoje słowa oddania i przylgnięcia do woli Ojca,
Które w Getsemani przyczyniły się do zbawienia świata. 
Spraw, aby świat poznał
Poprzez Twoich uczniów moc Twej bezgranicznej miłości
Miłości polegającej na oddawaniu życia za przyjaciół.  

Jezu,
w Ogrodzie Oliwnym, sam przed Ojcem,
odnowiłeś przylgnięcie do Jego woli.  

R/.Tobie cześć i chwała na wieki. 

 

Pater noster..

 

Stała Matka boleściwa            Stabat mater dolorosa

Obok krzyża ledwo żywa        Iuxta crucem lacrimosa

Gdy na krzyżu wisiał Syn   Dum pendebat filius.

 

(sekwencja Jakuba z Todi z XIII w., muz. z XVII w.)

              
       

  

 

top