The Holy See Search
back
riga

 Gesł č rinnegato da Pietro: IV Stazione
Pensionante dei Saraceni (attivo a Roma nel 1610-1620) 
Olio su tela - Musei Vaticani

Stacja czwarta
Piotr zapiera się Jezusa 

 

C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z Ewangelii według św. Łukasza. 22, 54b-62 

A Piotr szedł z daleka. Gdy (żołnierze) rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: «I ten był razem z Nim». Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: «Nie znam Go, kobieto». Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: «I ty jesteś jednym z nich». Piotr odrzekł: «Człowieku, nie jestem». Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: «Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem». Piotr zaś rzekł: «Człowieku, nie wiem, co mówisz». I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: «Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

Rozważanie 

Spośród uciekających uczniów dwóch wraca po własnych śladach,
Śledząc z odległości kohortę i jej więźnia
Uczucie być może zmieszane z ciekawością; brak świadomości ryzyka.
Piotr wkrótce zostaje rozpoznany:
Zdradził go akcent galilejski
I świadectwo kogoś, kto widział go jak wyciągał miecz w Ogrodzie Oliwnym.
Piotr ucieka się do kłamstwa: wszystkiemu przeczy. 
Nie zdaje sobie spray, że w ten sposób zapiera się swego Pana,
Zadaje kłam swym gorącym zapewnieniom absolutnej wierności.
Nie rozumie, że w ten sposób przeczy własnej prawdzie.
I kogut pieje, Jezus się obraca,
Kieruje wzrok na Piotra nadając temu pianiu sens.
Piotr rozumie i wybucha płaczem. 
Gorzkie łzy, lecz osłodzone wspomnieniem słów Jezusa:
„Nie przyszedłem po to, aby potępić, ale zbawić”.
I ponownie kieruje na niego spojrzenie „miłosierne i łaskawe”,
To samo spojrzenie Ojca „nieskorego do gniewu i hojnego w miłości”,
„który nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca”.
Piotr zanurza się w tym spojrzeniu.
W poranek Wielkanocny
Łzy Piotra będą łzami radości.

 

Modlitwa 

Jezu, jedyna nadziejo tych, którzy słabi i zranieni upadają;
Wiesz wszystko, co w każdym człowieku się kryje.
Nasza słabość wzmaga Twoją miłość
I wzbudza Twe przebaczenie.
Spraw, abyśmy w świetle Twego miłosierdzia uznali fałszywość naszych kroków
I ocaleni Twą miłością,
Głosili cuda Twojej łaski. 
Pozwól tym, którzy sprawują władzę nad braćmi
By chlubili się nie tym, że zostali wybrani, ale raczej ze swych słabości
Przez które mieszka w nich Twoja moc. 

Jezu,
Kierując wzrok na Piotra,
Wzbudzasz gorzkie łzy skruchy
Rzekę pokoju nowego chrztu.  

R/.Tobie cześć i chwała na wieki.

Pater noster… 

Jak płakała Matka miła                    Que maerebat et dolebat

Jak cierpiała gdy patrzyła         Pia mater, cum videbat 

Na boskiego Syna ból.                      Nati paenas incliti


  

 

top