The Holy See Search
back
riga

 Gesł č caricato della Croce: VII Stazione
Fredrich Overbeck (1789-1869) 
Acquarello su cartone - Musei Vaticani

Stacja Siódma
Jezus bierze krzyż na swe ramiona

 

C.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

Z Ewangelii według św. Marka. 15, 20 

A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.

ROZWAŻANIE 

Sprawiedliwy, skazany niesprawiedliwie, powinien umrzeć „poza”:
Poza obozowiskiem, poza miastem żętym, poza ludzką zbiorowością
Żołnierze obnażają Go i ponownie ubierają.
On sam nie może zadysponować nawet własnym ciałem.
Kładą Mu na barki belkę, ciężki kawał szubienicy.
Znak przekleństwa i narzędzie kary śmierci.
Drzewo hańby,
które ciąży, wyniszczające brzemię na poranionych od chłosty barkach Jezusa.
Nienawiść, którą jest nasiąknięte, czyni je nieznośnie ciężkim.
A jednak to drzewo krzyża zostało wykupione przez Jezusa
staje się znakiem życia i ofiarą z miłości dla ludzi.
Według tradycji, Jezus chwieje się,
trzy razy upadnie pod tym ciężarem
Jezus nie postawił granic swej miłości
„umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował” (J 13,1).
Posłuszny słowu Ojca
„Będziesz miłował Pana, Boga swego, ze wszystkich sił swoich” (Pwt 6,5)
umiłował Boga i wypełnił Jego wolę aż do ostatka.

 

MODLITWA 

Jezu, królu chwały, cierniem ukoronowany
zgięty pod ciężarem krzyża,
który zgotowały Ci ludzkie ręce,
Wyciśnij w naszych sercach wizerunek Twojego skrwawionego oblicza ,
aby przypominało nam ono, że umiłowałeś nas aż do wydania samego siebie za nas (J 2,20).
Niech nasze spojrzenie nie odrywa się nigdy od znaku naszego zbawienia,
wzniesionego w sercu świata, 
abyśmy zgłębiając go i wierząc w Ciebie,
nie zginęli, lecz mieli życie wieczne (J 3, 14-16). 

Jezu,
Na Twoich poranionych barkach spoczywa haniebna szubienica:
Przez Twój dar krzyż staje się drogocennym skarbem
A rajskie drzewo na nowo staje się drzewem życia. 

R/.Tobie cześć i chwała na wieki.

 

Tutti:

 

Pater noster…

 

Widzi jak za ludzkie winy                                                       Pro peccatis suę gentis

Znosi męki Syn Jedyny                                     vidit Iesum in tormentis

Jezus, jak Go smaga bat                     et flagellis subditum.

  

top