The Holy See Search
back
riga

 Gesł č aiutato dal Cireneo a portare la Croce: VIII Stazione
Fredrich Overbeck (1789-1869) 
Acquarello su cartone - Musei Vaticani

Ósma stacja 
Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

 

C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

Z Ewangelii według św. Łukasza. 23, 26 

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, 
i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
 

ROZWAŻANIE 

Pierwsze gwiazdy, zwiastujące szabat, jeszcze nie zabłysły na niebie,
a Szymon już wraca do domu z pracy na polu.
Pogańscy żołnierze, którzy nie wiedzą nic o odpoczynku szabatu, zatrzymują go.wkładają na jego krzepkie ramiona ten krzyż,
które inni przyrzekli nieść na każdy dzień na wzór Jezusa.
Szymon nie wybiera, otrzymuje rozkaz
i jeszcze nie wie, że otrzymał dar.
To właśnie cecha ubogich – nie móc niczego wybierać, 
nawet ciężaru własnych cierpień.
Ale jest sprawą właśnie ubogich, pomagać innym ubogim,
a tu jest właśnie ktoś uboższy od Szymona, 
za chwilę zostanie pozbawiony nawet życia.
Pomagać bez pytania się dlaczego:
zbyt wielki ciężar dla drugiego, 
a moje barki jeszcze to wytrzymują.
I to wystarczy.
Nadejdzie dzień, w którym najuboższy z ubogich powie swemu towarzyszowi:„Przyjdź błogosławiony Ojca mego, wejdź do mojej radości:
byłem zmiażdżony pod ciężarem krzyża, a ty mi ulżyłeś” 

 

MODLITWA 

Jezu, Ty szedłeś, zdecydowanie, drogą wiodącą do Jerozolimy (Łk 9, 51),
Twoje cierpienia uczyniły z Ciebie
Przewodnika ludzi na drodze zbawienia (Hbr 2,10).
Ty jesteś naszym poprzednikiem na paschalnej drodze (Hbr 6,20).
Przyjdź z pomocą tym, 
którzy dobrowolnie, albo z przymuszeni mrocznymi okolicznościami
kroczą Twoimi śladami,
Ty, który rzekłeś:
„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5,4). 

Jezu,
uwolniony od ciężaru krzyża przez Szymona z Cyreny,
Aby on, nieświadomy towarzysz twojej drogi cierpienia,
stał się Twym przyjacielem i uczestnikiem wiecznej chwały

R/.Tobie cześć i chwała na wieki.

Tutti:

 

Pater noster…

 

Męką Syna zrodzonego                                                        Tui Nati vulnerati,

Co dla dobra cierpiał mego                                               tam dignati pro me pati,

Ze mną się podzielić chciej                 pœnas mecum divide.

   
  

 

top