The Holy See Search
back
riga

 Gesł incontra le donne di Gerusalemme: IX Stazione
Fredrich Overbeck (1789-1869) 
Acquarello su cartone - Musei Vaticani

Stacja Dziewiąta
Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie

  

C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

Z Ewangelii według św. Łukasza. 23, 27-31 

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?»

 

ROZWAŻANIE 

Orszak skazańca postępuje naprzód.
Jako eskorta: żołnierze i garstka płaczących kobiet,
Niewiasty, które przyszły z Galilei do miasta świętego wraz z Nim i Jego uczniami.
Znają tego Człowieka.
Słuchały Jego słowa życia,
Miłują Go jako Mistrza i Proroka.
Może spodziewały się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela? (Łk 24, 21).
Nie wiemy, ale teraz opłakują tego człowieka
jak się opłakuje kogoś ukochanego,
jak On opłakiwał przyjaciela Łazarza. 
On je przyłącza do swego cierpienia,
a nowe światło rozbłyska nad ich bólem.
Głos Jezusa mówi o sądzie, ale wzywa do nawrócenia,
zwiastuje cierpienia,
ale jako bóle rodzenia.
Zielone drzewo powróci do życia
i uschłe drzewo będzie miało w tym udział.

 

MODLITWA 

Jezu, Królu chwały, ukoronowany cierniem
o twarzy pokrytej plwociną i krwią, 
naucz nas nieustannie szukać Twego oblicza (Ps 27, 8-9)
aby Twoje światło rozjaśniło naszą drogę (Ps 89, 15);
naucz nas dostrzegać je pod rysami człowieka
naznaczonego chorobą,
powalonego zniechęceniem, 
upodlonego niesprawiedliwością.
Spraw, by w naszych oczach objawiły się 
zarysy Twego umiłowanego oblicza,
którego „ci bracia Twoi najmniejsi” (Mt 25, 45) są świetlistym odbiciem:
sakramentem Twej obecności wśród nas. 

Jezu,
któremu towarzyszyły na Wzgórzu Czaszki płaczące niewiasty,
one rozpoznały Twe świetliste oblicze, Twoje słowo łaski.

 

R/.Tobie cześć i chwała na wieki.

 

Tutti:

 

Pater noster...

  

Matko, coś miłości zdrojem                                           Eia mater, fons amoris,

Przejmij mnie cierpieniem swoim                           me sentire vim doloris

Abym boleć z Tobą mógł                                   fac, ut tecum lugeam.

 

  

 

top