The Holy See Search
back
riga

 Gesł č crocifisso: X Stazione
Fredrich Overbeck (1789-1869) 
Acquarello su cartone - Musei Vaticani

 Dziesiąta Stacja
Jezus zostaje ukrzyżowany 

 

 

C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

 

Z Ewangelii według św. Łukasza. 23, 33. 47b 

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Setnik oddał chwałę Bogu i mówił: «Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy». 

ROZWAŻANIE

Wzgórze poza miastem, otchłań cierpienia i upokorzenia,
Rozpięty między niebem a ziemią jest człowiek:
Przybity do krzyża,
skazany na karę, zastrzeżoną dla przeklętych przez Boga i ludzi.
Dokoła Niego inni skazańcy
Którzy nie są już godni nosić człowieczego imienia.
A jednak Jezus, który czuje, że duch już go opuszcza 
sam nie opuszcza innych ludzi, 
rozciąga ramiona by przygarnąć wszystkich, 
ten, którego nikt nie chce już przyjąć. 
Zniekształcone cierpieniem, 
naznaczone zniewagami,
oblicze tego człowieka
mówi człowiekowi o innej sprawiedliwości.
Pokonany, wykpiony, oszkalowany
ten skazaniec jeszcze raz przywraca godność każdemu człowiekowi:
do jak wielkiej boleści może doprowadzić miłość,
za jak wielką miłość została wykupiona każda boleść. 
„Istotnie, ten człowiek był sprawiedliwy” (Łk 23, 47b).

  

MODLITWA 

Jezu, pośród Twego ludu
Tylko mała trzódka,
Której spodobało się Ojcu dać swe Królestwo (Łk 12, 32),
Rozpoznała w Tobie Pana i Zbawiciela
Ale Twój Duch uczyni z niej niebawem świadków
„w Jerozolimie, w całej Judei,
i w Samarii i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).
Udziel tym, którzy głoszą Twoje Słowo na całym świecie
chwalebnej odwagi (Flp 1, 14) i swobody (Flm 1,8)
dzięki którym Twój Duch, który wchodzi z paschalną mocą,
a język krzyża, będący zgorszeniem w oczach świata, 
staje się mądrością dla tych, którzy wierzą (I Kor 1, 17).

Jezu,
Twoja śmierć, ofiara czysta aby wszyscy mieli życie,
Objawiła Twoją tożsamość Syna Bożego i Syna Człowieczego.

 

R/.Tobie cześć i chwała na wieki.

 

Tutti:

 

Pater noster...

 

Niechaj serce moje pała                   Fac ut ardeat cor meum

By radością mą się stała                  in amando Christum Deum,

Miłość, którą Chrystus Bóg           ut sibi complaceam.


  

   

 
 

 

top