The Holy See Search
back
riga

 Gesł promette il suo Regno al buon ladrone: XI Stazione
Anonimo del sec. XVI 
Smalto di Limoges su piastra di rame - Musei Vaticani

Jedenasta Stacja
Jezus obiecuje swoje Królestwo dobremu łotrowi

 

C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

Z Ewangelii według św. Łukasza.  23, 33-34. 39-43 

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

 

ROZWAŻANIE 

Miejsce Czaszki, 
grób Adama, pierwszego człowieka,
miejsce kaźni Jezusa, człowieka nowego.
Drzewo krzyża,
narzędzie publicznej śmierci,
skarbiec przebaczenie bez granic.
Obok Jezusa, który przeszedł wśród ludzi dobrze czyniąc,
jest dwóch skazanych za to, że czynili źle.
Inni dwaj prosili, by mogli być – jeden po prawej, drugi po lewej stronie Jezusa,
Nawet wykazali gotowość przyjęcia tego samego chrztu
 i picia tego samego kielicha (Mk 10, 38-39).
Ale teraz nie ma ich tutaj, 
Inni ich wyprzedzili na miejsce Czaszki.
Z tych jeden wzywa Mesjasza, aby wybawił siebie i ich obydwu, tutaj i teraz,
drugi zwraca się do Jezusa,
aby pamiętał o nim gdy wejdzie do swego Królestwa.
Ten, który uczestniczy w szyderstwie tłuszczy nie otrzyma odpowiedzi,
ten, który uznaje niewinność skazanego na śmierć
Uzyskuje od razu obietnicę życia.

 

MODLITWA 

Jezu, przyjacielu grzeszników i celników (Mt 9,11; 11, 19; Łk 15, 1-2),
Ty nie przyszedłeś wybawiać sprawiedliwych, ale grzeszników (Mt 9, 13)
i zechciałeś dać nam dowód swojej miłości „aż nazbyt wielkiej” (Ef 2,4 Vulg)
oraz obfitości Twego miłosierdzia,
przyjmując śmierć za nas, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami (Rz 5,8)
Zwróć ku nam swoje wejrzenie pełne dobroci
i, po tym jak posmakujemy oczyszczającej goryczy upokorzenia, 
przyjmij nas w swe ramiona, mocne ojcowskim miłosierdziem
oraz przemień Twym przebaczeniem
błoto grzechu w szatę chwały. 

Jezu,
Uznany za niewinnego przez złoczyńcę, który był towarzyszem męki
nadeszła dla Ciebie i dla tego, który Ci towarzyszył godzina wejścia do Królestwa.

 

R/.Tobie cześć i chwała na wieki.

 

Tutti:

 

Pater noster...

 

Matko Święta, srogie rany                                      Sancta mater, istud agas,

Które niósł Ukrzyżowany                                        Crucifixi fige plagas

Wyryj mocno w duszy mej                            cordi meo valide.

   
  

top