The Holy See Search
back
riga

 Gesł in Croce, la Madre e il Discepolo: XII Stazione
Tommaso di Cristoforo Fini detto Masolino da Panicale (1383-1440 ca) 
Tempera su tavola - Pinacoteca Musei Vaticani

Stacja Dwunasta
Jezus na Krzyżu. Matka i Uczeń 

 

C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

Z Ewangelii według św. Jana 19, 25-27 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

ROZWAŻANIE 

Wokół krzyża wrzask nienawiści,
u stóp krzyża obecność miłości.
Stoi tam wytrwale Matka Jezusa.
Wraz z Nią inne niewiasty,
zjednoczone uczuciem wobec konającego.
Obok umiłowany uczeń. Nikogo więcej.
Tylko miłość umiała przezwyciężyć przeszkody,
tylko miłość wytrwała aż do końca, 
tylko miłość wzbudza inną miłość.
I tam, u stóp krzyża, 
rodzi się nowa wspólnota.
Tam, w miejscu śmierci, wzrasta nowa przestrzeń życia:
Maryja przyjmuje ucznia za syna,
umiłowany uczeń przyjmuje Maryję za matkę.
„Wziął Ją do siebie” jako coś drogocennego (J 19,27),
jako skarb niezbywalny, którego stał się strażnikiem.
Tylko miłość może strzec miłości,
Tylko miłość jest silniejsza niż śmierć (Pnp 8,6).

 

MODLITWA 

Jezu, umiłowany Synu Ojca,
do mąk przebytych na krzyżu
dochodzi jeszcze jedna – widzieć obok siebie własną Matkę przybitą cierpieniem.
Tobie zawierzamy rozczarowanie i sprzeciw
rodziców zrozpaczonych z powodu cierpienia albo śmierci dziecka;
Tobie zawierzamy smutek tak wielu sierot,
opuszczonych i porzuconych dzieci.
Ty jesteś obecny w ich cierpieniu
Jak byłeś na krzyżu, obok Dziewicy Maryi.
Niech nadejdzie dzień spotkania,
w którym otrzesz z oczu wszelką łzę
i nastąpi radość bez granic.

Jezu,
Konając na krzyżu zawierzasz Matkę Umiłowanemu, 
Dziewiczego Apostoła czystej Dziewicy, która nosiła Cię w łonie.

 

R/.Tobie cześć i chwała na wieki.

 

Tutti:

 

Pater noster...

 

 Widzi jak samotnie kona                                                Vidit suum dulcem Natum

 Owoc Jej czystego łona                                                morientem, desolatum,

 Dając życie za ten świat                                               cum emisit spiritum.

 

   

top