The Holy See Search
back
riga

 Gesł muore sulla Croce: XIII Stazione
Fredrich Overbeck (1789-1869) 
Acquarello su cartone - Musei Vaticani

Trzynasta Stacja
Jezus umiera na krzyżu 

  

C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

Z Ewangelii według św. Łukasza. 23, 44-46 

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 

Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.


ROZWAŻANIE 

Po konaniu w Getsemani,
Jezus na krzyżu, staje znów wobec Ojca.
U szczytu niewypowiedzianego cierpienia
Jezus zwraca się do Niego, modli się.
Jego modlitwa jest przede wszystkim wezwaniem miłosierdzia nad oprawcami.
Odnosi do siebie prorocze słowa psalmów:
Ukazuje wyniszczające poczucie opuszczenia,
które osiąga swój szczyt 
tam, gdzie się go doświadcza całym swym jestestwem
do jakiej rozpaczy prowadzi grzech oddzielający od Boga.
Jezus wypił aż do końca kielich goryczy.
Ale z tej otchłani cierpienia wznosi krzyk, który przełamuje rozpacz:
„Ojcze w ręce Twoje powierzam ducha mego” (Łk 23, 46).
Poczucie opuszczenia przekształca się w powierzenie się ramionom Ojca;
ostatni oddech konającego staje się okrzykiem zwycięstwa.
Ludzkość, która oddaliła się zachłyśnięta samowystarczalnością
zostaje na nowo przyjęta przez Ojca.

  

MODLITWA 

Jezu, nasz bracie,
Twoją śmiercią otworzyłeś nam na nowo drogę zagrodzoną winą Adama.
Poprzedziłeś nas na drodze prowadzącej ze śmierci do życia (Hbr 6, 20).
Wziąłeś na siebie lęk i cierpienia śmierci,
Przenikając radykalnie ich sens:
Odwróciłeś rozpacz, jaką wywołują, 
czyniąc ze śmierci spotkanie miłości.
Pociesz tych, którzy dziś mają podjąć tę samą drogę co Ty.
Umocnij tych, którzy starają się odrzucić od siebie myśl o śmierci.
A gdy i dla nas nadejdzie ta godzina, błogosławiona i dramatyczna,
przyjmij nas do Twej wiekuistej radości,
nie z powodu naszych zasług, 
ale na mocy cudów Twojej łaski, która w nas działa. 

Jezu,
Oddając ostatnie tchnienie powierzasz życie w ręce Ojca,
I zsyłasz na swoją Oblubienicę - Kościół ożywiający dar Ducha.

 

R/.Tobie cześć i chwała na wieki.

 

Tutti:

 

Pater noster...

 

 Bym z Chrystusem konał razem                   Fac me vere tecum flere,

 Męki Jego był obrazem                                Crucifixo condolore,

 Rany Jego w sobie czuł                          donec ego vixero.

 

top