The Holy See Search
back
riga

 Gesł č deposto nel sepolcro: XIV Stazione
Fredrich Overbeck (1789-1869) 
Acquarello su cartone - Musei Vaticani

Czternasta Stacja
Jezus złożony do grobu 

 

C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

Z Ewangelii według św. Łukasza. 23, 50-54

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał.

ROZWAŻANIE 

Pierwsze światła szabatu.
Ten, który był światłem świata zstępuje do królestwa ciemności.
Ciało Jezusa pochłonęła ziemia,
Wraz z nim pochłonięta została wszelka nadzieja.
Jednak Jego zejście do krainy umarłych
nie służy śmierci, ale życiu.
Stało się to, aby pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła (Hbr 2,14),
aby zniszczyć ostatniego wroga człowieka, samą śmierć (I Kor 15, 26),
aby rzucić światło na życie i nieśmiertelność (II Tym 1,10),
aby głosić dobrą nowinę duchom zamkniętym w więzieniu (I Pt 3,19).
Jezus zstępuje aż do spotkania pierwszej ludzkiej pary, 
Adama i Ewy, zgiętych pod brzemieniem własnej winy.
Jezus wyciąga do nich rękę,
A ich twarze rozświetla chwała zmartwychwstania.
Pierwszy i ostatni Adam są do siebie podobni i rozpoznają się;
Pierwszy z nich odnajduje własny obraz
W tym, który miał kiedyś nadejść 
Aby wyzwolić go wraz z całym potomstwem (Rdz 1, 26).
Ów dzień wreszcie nadszedł.
Teraz w Jezusie każdy umarły może od tej chwili wejść do życia. 

MODLITWA 

Jezu, Panie bogaty w miłosierdzie,
Ty stałeś się człowiekiem, by zostać naszym bratem
I by swoją śmiercią śmierć pokonać.
Zstąpiłeś do piekieł, aby wyzwolić ludzkość,
aby dać życie z Tobą, 
nam, zmartwychwstałym, 
wezwanym by zasiąść na wyżynach niebieskich wraz z Tobą (Ef 2, 4-6).
Dobry Pasterzu, który prowadzisz nad wody spokojne,
weź nas za rękę gdy będziemy przekraczali ciemną dolinę śmierci (Ps 23, 2-4),
abyśmy byli z Tobą, by podziwiać w wieczności Twoją chwałę (J 17, 24).

Jezu,
Owinięty w prześcieradło i złożony w grobie, 
oczekujesz, że wraz z odwalonym kamieniem 
milczenie śmierci zostanie przerwane radością wiekuistego alleluja.

  

R/.Tobie cześć i chwała na wieki.

 

Tutti:

 

Pater noster...

 

 Kiedy umrze moje ciało                  Quando corpus morietur,

 obleczona wieczną                       fac ut animę donetur

 dusza niech osiągnie raj. Amen        paradisi gloria. Amen.

 

Il Santo Padre rivolge la sua parola ai presenti. 

Al termine del discorso il Santo Padre imparte la Benedizione Apostolica: 

V/.Pan z wami. - Dominus vobiscum.

R/.I z duchem twoim. - Et cum spiritu tuo.

 

V/.Niech imię Pańskie będzie błogosławione. - Sit nomen Domini benedictum.

R/.Teraz i na wieki. - Ex hoc nunc et usque in sęculum.

 

V/.Wspomożenie nasze w imieniu Pana. - Adiutorium nostrum in nomine Domini.

R/.Który stworzył niebo i ziemię. - Qui fecit cęlum et terram.

 

V/.Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, - Benedicat vos omnipotens Deus, 

Ojciec i Syn, i Duch Święty. - Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

 

R/.Amen.

      

  

 

top