vesc01 vesc02 vesc03

"L'Osservatore Romano"
Las mejores fotos del Gran Jubileo del año 2000
" Obispos "

vesc04 vesc05 vesc06
vesc07 vesc08 vesc09
vesc010 vesc011 vesc12

Índice    

Servicio Fotográfico de "L'Osservatore Romano"
00120 Ciudad del Vaticano
Tel. (+39)06.69884797 - (+39)06.69885041 - (+39)06.69881218
fax (+39)06.69884998

[E-mail] [Home]

Copyright © L'Osservatore Romano - Todos los derechos reservados