The Holy See
back up
Search
riga

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA

  

Przyjąwszy propozycję pierwszego zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów, Papież Paweł VI, w dniu 11 kwietnia 1969, ustanowił, przy Kongregacji Nauki Wiary, Międzynarodową Komisję Teologiczną, zaaprobował ad experimentum Statut, i mianował jej członków.

Zadaniem Komisji jest pomaganie Stolicy Świętej, w szczególności Kongregacji Nauki Wiary w studiowaniu ważniejszych kwestii doktrynalnych.

Przewodniczącym Komisji jest Kardynał Prefekt pro tempore Kongregacji Nauki Wiary. Aktualnie pełni tę funkcję Kardynal Gerhard Ludwik Müller.

Sekretarzem generalnym jest Ojciec Serge-Thomas Bonino, O.P.

Komisja jest złożona z teologów pochodzących z różnych szkół i narodowości, wyróżniających się przez wiedzę teologiczną i wierność Magisterium Kościoła. Członkowie – których liczba nie przekracza 30 – są mianowani przez Ojca Świętego ad quinquennium, po zaproponowaniu ich przez Kardynała Prefekta Kongregacji i konsultacjach z Konferencjami Episkopatów.

Komisja zbiera się in assemblea plenaria przynajmniej raz do roku, ale może też wypełniać swoje funkcje na poziomie podkomisji. Wyniki studiów są przedstawiane Ojcu Świętemu i przekazywane dla użytku Kongregacji Nauki Wiary.

W Motu Proprio «Tredecim anni iam», z 6 sierpnia 1982 roku, Papież Jan Paweł II promulgował statuty definitywne Komisji.
 


Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej

 1. Refleksje o celach i metodach pracy Międzynarodowej Komisji Teologicznej (1969)
 2. Kapłaństwo katolickie (1970)
 3. Jedność wiary i pluralizm teologiczny (1972)
 4. Apostolskość Kościoła i sukcesja apostolska (1973)
 5. Moralność chrześcijańska i jej normy (1974)
 6. Urząd Nauczycielski Kościoła i teologia (1975)
 7. Postęp ludzki i zbawienie chrześcijańskie (1976)
 8. Doktryna katolicka o sakramencie małżeństwa (1977)
 9. Wybrane zagadnienia z chrystologii (1979)
 10. Teologia, chrystologia, antropologia (1981)
 11. Pojednanie i pokuta (1982)
 12. Godność i prawa osoby ludzkiej (1983)
 13. Wybrane zagadnienia z eklezjologii (1985)
 14. Świadomość, jaką Jezus miał o sobie samym i o swoim posłaniu (1985)
 15. Wiara i inkulturacja (1988)
 16. Interpretacja dogmatów (1989)
 17. Aktualne problemy eschatologii (1992)
 18. Teologia odkupienia (1995)
 19. Chrześcijaństwo i religie (1997)
 20. Pamięć i pojednanie (2000)
 21. Diakonat. Rozwój i perspektywy (2002)
 22. Komunia i służba. Osoba ludzka stworzona na obraz Boży (2004)
 23. Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu (2007)
 24. W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne (2009)
 25. Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria (2012)
   

Adres: Commissione Teologica Internazionale, Palazzo del Sant'Uffizio, 00120 Cittą del Vaticano.

Telefono: (+39) 0669895971

 

top