The Holy See
back up
Search
riga

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA

 

Bóg Trójca, jedność ludzi.

___________________________________

Chrześcijański monoteizm przeciwko przemocy

 

UWAGA WSTĘPNA

 

W bieżącym pięcioleciu 2009-2014 Międzynarodowa Komisja Teologiczna podjęła studia nad niektórymi aspektami dyskursu chrześcijańskiego o Bogu, a w szczególności konfrontacji owego dyskursu z teoriami głoszącymi, że istnieje rzekomo konieczny związek między monoteizmem i przemocą. Tekst został przygotowany przez Podkomisję, pod przewodnictwem ks. Philippe Vallin, a w jej skład weszli: ks. Peter Damian Akpunonu, o. Gilles Emery, O.P., bp Savio Hon Tai-Fai, S.D.B., bp Charles Morerod, O.P., ks. Thomas Norris, ks. Javier Prades López, bp Paul Rouhana, ks. Pierangelo Sequeri i ks. Guillermo Zuleta Salas.

Ogólne dyskusje na ten temat toczyły się podczas różnych zebrań Podkomisji oraz podczas sesji plenarnych Komisji w latach 2009-2013. Obecny tekst Bóg Trójca, jedność ludzi. Chrześcijański monoteizm przeciwko przemocy został zatwierdzony przez Komisję “in forma specifica” 6 grudnia 2013 r., a następnie przedłożony jej przewodniczącemu abp Gerhardowi L. Müllerowi, prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, który wyraził zgodę na publikację.

 

top