The Holy See
back up
Search
riga

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

DECRETO PER L'APERTURA DELLA FASE DIOCESANA
DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE DI SUOR LUCIA DOS SANTOS

 

Instante Exc.mo ac Rev.mo Domino D. Albino Mamede Cleto, Episcopo Conimbricensi, Summus Pontifex Benedictus PP. XVI, attentis peculiaribus expositis adiunctis, in audientia Em.mo ac Rev.mo D. Iosepho Saraiva Martins, S.R.E. Cardinali, Praefecto Congregationis de Causis Sanctorum, die 17 mensis Decembris 2007 concessa, benigne dispensationem concessit a tempore duorum annorum expectationis post mortem Servae Dei Mariae Luciae a lesu et a Corde Immaculato (In saec.: Lucia dos Santos) Monialis professae Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, ita ut Causa Beatificationis et Canonizationis eiusdem Servae Dei statim incipi possit, servatis de cetero omnibus aliis de iure servandis. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus huius Congregationis de Causis Sanctorum, die 13 februarii A.D. 2008.

Iosephus Card. Saraiva Martins
Praefectus

Michael Di Ruberto
Archiep. Tit. Biccarensis
A Secretis

top