Index

  Back Top Print

Informacje Dotyczące Koniecznych Danych
oraz Sposobu Otrzymania Papieskiego Błogosławieństwa

Na Ozdobnym Pergaminie

Ufficio Pergamene - Elemosineria Apostolica

1. Bezpośrednio w siedzibie Urzędu Dobroczynności Apostolskiej w Watykanie

Do siedziby Urzędu Dobroczynności Apostolskiej (Elemosineria Apostolica), który znajduje się wewnątrz Watykanu można przyjść osobiście (od poniedziałku do soboty) w godzinach od 9.00 do 13.30. Przechodząc przez bramę przy kościele Św. Anny (na prawo od Kolumnady przy Placu Św. Piotra) należy poinformować Gwardię Szwajcarską, że chcemy iść do „Elemosineria Apostolica”, a oni wskażą nam dokładnie drogę do Urzędu.

Ufficio Pergamene - Elemosineria Apostolica

2. Listownie albo faxem

Prośby o Błogosławieństwo Apostolskie skierowane do Urzędu Dobroczynności Apostolskiej można przesyłać również pocztą lub faxem.

Nie przyjmujemy próśb przesłanych pocztą elektroniczną, ani przez telefon!

W prośbie należy podać:

- imię, nazwisko oraz adres proszącego
- imię/imiona i nazwisko/nazwiska osób, dla których prosi się o Błogosławieństwo Papieskie
- okazję (jeśli jest), z racji której prosi się o Błogosławieństwo
- datę, wezwanie kościoła/Parafii oraz miejscowość gdzie ma miejsce wydarzenie, z racji którego prosi się o Błogosławieństwo  (dane te są konieczne w przypadku przyjmowania Sakramentów Św., Profesji Zakonnej, czy też Jubileuszy)
- adres na jaki należy przesłać pergamin i  zapłatę za otrzymaną przesyłkę.

Zapłatę za otrzymaną przesyłkę (dopiero po otrzymaniu pergaminu) można uiścić na dwa sposoby:

- przelewem bankowym według wskazówek dołączonych do pergaminu
- lub online płacąc kartą kredytową na naszej stronie internetowej.

Zapłata za  przesyłkę to:

- koszt pergaminu ( od 13 do 25 Euro w zależności od modelu odpowiadającego okazji wskazanej przez zamawiającego),
- koszt wysyłki (poza Włochy w zależności od kraju) kurierem DHL (18-30).

Możliwe jest uzyskanie Papieskiego Błogosławieństwa również w przypadku innych szczególnych okazji; wymagane jest wtedy zaświadczenie nulla osta ze strony Księdza Proboszcza, bądź innej kompetentnej władzy Kościelnej (chodzi o opinię potwierdzoną podpisem oraz pieczęcią Parafii na dole strony z prośbą lub w miejscu wskazanym na formularzu możliwym do ściągnięcia poniżej), gdzie zaświadcza się, iż osoby, dla których prosi się o Błogosławieństwo Papieskie są praktykującymi Katolikami.

Czas realizacji pergaminu wraz z wysyłką - od momentu zamówienia - wynosi 30 dni.

Zapłaty za otrzymany pergamin należy dokonać po otrzymaniu pergaminu według wskazówek dołączonych do przesyłki .

3. Okoliczności, z racji których można uzyskać pergamin z Papieskim Błogosławieństwem

Błogosławieństwo Ojca Świętego można uzyskać:

1.  Z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Św., I Komunii Św. i Bierzmowania
2.  Z okazji zawarcia Sakramentu Małżeństwa
3.  Z okazji przyjęcia Święceń Prezbiteratu
4.  Z okazji złożenia Profesji Zakonnej
5.  Z okazji Konsekracji Dziewic
6.  Z okazji przyjęcia Święceń Diakonatu stałego
7.  Z okazji (10, 25, 40, 50, 60) Rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa
*, Święceń Prezbiteratu, Profesji Zakonnej
8.  Z okazji (18, 50, 60, 70, 80, 90, 100) Rocznicy Urodzin
*
9.  Błogosławieństwo Papieskie mogą również uzyskać Osoby Indywidualne* oraz Rodziny* (z podaniem imion i nazwiska osób związanych Sakramentem Małżeństwa)

Przy okazjach oznaczonych gwiazdką (*) wymagane jest obowiązkowo zaświadczenie nulla osta wydane przez kompetentną władzę Kościelną.

W innych przypadkach prośby nie będą realizowane.  

Elemosineria Apostolica

Adres:              Elemosineria Apostolica
Ufficio pergamene
00120 Città del Vaticano
Telefon:   +390669873279 lub +390669871100
(czynny: 8.00 - 14.00)
Telefax:   +390669883132
(24 H)

Ściągnij Formularz Zamówienia