Index

  Back Top Print

Informácie o spôsobe získania
Apoštolského požehnania na pergamene

Ufficio Pergamene - Elemosineria Apostolica

1. Priamo v Úrade apoštolskej charity (Elemosineria Apostolica) vo Vatikáne

Je možné vstúpiť osobne do kancelárií Úradu apoštolskej charity (Elemosineria Apostolica) vo vnútri Vatikánskeho mestského štátu; vstup je cez vchod Sant’Anna (vpravo od kolonády Námestia sv. Petra), počas úradných hodín: 9.00 – 12.30 (od pondelka do soboty).

Ufficio Pergamene - Elemosineria Apostolica

2. Prostredníctvom listu alebo faxu

Žiadosti o Apoštolské požehnanie na pergamene môžu byť adresované na Úrad apoštolskej charity (Elemosineria Apostolica) prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom faxu (nie elektronickou poštou).

V žiadosti je potrebné uviesť:

- meno a priezvisko a adresu žiadateľa
- meno a priezvisko príjemcu/príjemcov požehnania
- udalosť (ak taká je), pre ktorú sa žiada požehnanie
- dátum, názov/titul kostolamiesto, v ktorom sa odohráva udalosť, pre ktorú sa žiada požehnanie (všetky údaje sú potrebné, ak ide o nejakú sviatosť, rehoľné sľuby alebo nejaké výročie)
- adresa, na ktorú sa odošle pergamen spolu s údajmi o platbe (cena pergamenu zaslaného prioritnou poštou, spolu s poštovným a balným, je približne 25 – 40 €, prostredníctvom expresného kuriéra asi 35 – 45 €, podľa vzoru pergamenu vybraného Úradom Apoštolskej charity pre danú udalosť). Platbu (v USD dolároch alebo v EUR) je možné uskutočniť po prijatí zásielky prostredníctvom bankového prevodu s údajmi vloženými v zásielke, alebo prostredníctvom šeku vystaveného na: Elemosineria Apostolica – Cittŕ del Vaticano.

Pre niektoré špeciálne udalosti sa vyžaduje nulla osta (cirkevné odporúčanie) správcu farnosti alebo inej cirkevnej osoby (rozumie sa tým odporučenie, teda že príjemcovia pápežského požehnania sú praktizujúci katolíci; toto odporúčanie sa vyjadrí prostredníctvom podpisu správcu farnosti a pečiatky farnosti v príslušnom riadku formulára, ktorý sa dá stiahnuť nižšie).

Čas potrebný na doručenie pergamenu je jeden mesiac odo dňa žiadosti.

Milodar za pergamen možno poslať až po jeho prijatí a iba takým spôsobom, ktorý bude určený v zásielke.

Nie je možné požiadať o pergamen prostredníctvom telefónu.

3. Udalosti, pre ktoré je možné požiadať Apoštolské požehnanie na pergamene

Apoštolské požehnanie sa udeľuje pri nasledujúcich príležitostiach:

1.  krst, prvé sväté prijímanie, birmovka
2.  manželstvo
3.  kňazská vysviacka
4.  rehoľné sľuby
5.  zasvätenie panien
6.  vysviacka trvalého diakona
7.  výročie (10., 25., 40., 50., 60.) manželstva
*, kňazskej vysviacky, rehoľných sľubov
8.  narodeniny (18., 50., 60., 70., 80., 90., 100.)
*
9.  všeobecné požehnanie pre jednotlivú katolícku osobu* alebo rodinu* (s menom a priezviskom manželov s cirkevným sobášom)

Pre udalosti s hviezdičkou (*) sa nevyhnutne vyžaduje nulla osta alebo odporúčanie cirkevnej autority.

Žiadosti o apoštolské požehnanie na pergamene pre iné udalosti ako tie, ktoré boli uvedené vyššie, nebudú akceptované.

Elemosineria Apostolica

Poštová adresa:              Elemosineria Apostolica
Ufficio pergamene
00120 Cittŕ del Vaticano
Telefón:   +390669873279 nebo +390669871100
(úradné hodiny: 8.30 - 13.30)
Fax:   +390669883132
(aktívny 24 hodín)

STIAHNUŤ FORMULÁR ŽIADOSTI