The Holy See
back up
Search
riga
 

הודעה רשמית של הועדה הבילטרלית של ועדת הוותיקן ליחסים דתיים עם היהודים, ו הרבנות הראשית לישראל  (ירושלים, 29-30 באפריל יט-כ אייר תשע''ג)

 

הועדה הבילטרלית של  הוותיקן והרבנות הראשית לישראל ערכה את פגישתה ה 12 במשכנות שאננים בירושלים. יומה הראשון של הפגישה הוקדש לכנס לציון 50 שנה למותו של האפיפיור ג'ון ה 23 ותפקידו ההיסטורי ו בשינוי הגישה והחינוך של הכנסייה הקתולית כלפי העם היהודי, כדי שזה יהיה מבוסס על כבוד הדדי והכרה בניצחיות  הברית בין הקב"ה לבין עם ישראל בהתאם להצהרת "נוסטרה אייטטה" של מועצת הוותיקן השנייה. 

בפגישה, שנערכה זמן קצר אחרי עלייתו לכס האפיפיורות של האפיפיור פרנסיסקוס,, הזכירה  הועדה  את מחויבותו העמוקה רבת השנים  לקהילה היהודית בבואנוס איירס שהיה מיודד מאד איתה. בהתאם לכך, הועדה מצפה להמשך העמקת היחסיים בין קתולים ויהודים בתקופת כהונתו, בהתבסס על צעדים היסטוריים שנעשו על ידי קודמיו בתפקיד. בימים אלה ממש הדבר בא לידי ביטוי, בפגישה שנערכה בוותיקן בין האפיפיור והנשיא פרס אשר שלח את ברכות לכנס בירושלים.  פגישה זו ברומא התקבלה בשביעות רצון על ידי הועדה.

הועדה חזרה והדגישה את חשיבות החינוך של בני שתי הדתות להכיר בטבעם, תוכנם וייחודם של השינויים האלה .

לפיכך, הועדה קוראת למשרד החינוך הישראלי ול "קהילה לחינוך קתולי של הוותיקן", לפתח דרכים ואמצעים להכניס התכנים האמורים לעיל    תוך כיבוד הזהות המיוחדת של כל אחד של שתי הדתות -.  כחלק אינטגרלי של התכנים הלימודיים של המוסדות החינוכיים אשר תחת סמכותם. 

הכבוד ההדדי והידידות שנוסדה בינינו (יהודיםפ וקתוליים) במהלך השנים, מביאה עימה את האחריות לא רק להציג  את הזולת כפי שכל אחד רואה את עצמו אלא גם לקדם ולהגן על הרווחה של הקהילה של השני.   

זה דורש מאיתנו להתמודד עם דעות קדומות ואיומים, במיוחד נגד יהודים ונוצרים.

 במיוחד כאשר קהילה אחת היא החלק הדומיננטי במדינה והאחרת היא מיעוט חלש יותר, האחריות על הקודם גדולה אף יותר.

 לפיכך, המשלחת הקתולית אישרה מחדש את ההתחייבות של  הוותיקן לעשות כמיטב יכולתה להילחם באנטישמיות בכל מקום, בהתאם ל הצהרת "נוסטרה אייטטה ובמיוחד היכן שהקהילה השולטת היא זו הקתולית,. והמשלחת של הרבנות הראשית אישרה מחדש את ההחלטה הנחושה לעשות כמיטב יכולתה לקדם את רווחתו של המיעוט הנוצרי בארץ ישראל.

בהקשר זה, הועדה הבילטרלית מביעה את תקוותה העזה שהדיונים המתמשכים בין הוותיקן לבין מדינת ישראל על נושאים שטרם מצאו את פטרונםו, יטופלו  ויאשררו במהרה.

לסיכום, הועדה הבילטרלית מאשרת מחדש את אמונתה בבורא עולם ואדון ההיסטוריה, ומודה לו על הדיאלוג והעדות המשותפת ומבקשת את ברכתו המתמשכת עבור מאמצים אלו. 

 

 

top