The Holy See
back up
Search
riga

8th GNIEZNO CONVENTION
“FAMILY – THE HOPE FOR EUROPE”
Gniezno 12-14 marca 2010
____________________________

MSZA ŚWIĘTA W KATEDRZE

KARDYNAŁ ENNIO ANTONELLI
PRZEWODNICZĄCY PAPIESKIEJ RADY DO SPRAW RODZINY

Niedziela 14 marca 2010
 

Homilia

W Ewangelii Świętego Łukasza usłyszeliśmy przypowieść o miłosiernym ojcu i jego dwóch synach.

Młodszy syn pragnie być absolutnie wolny i cieszyć się życiem. Dlatego też buntuje się przeciwko ojcu, ucieka daleko od niego, i zaczyna prowadzić rozwiązłe życie. Kończy się to jednak popadnięciem w ubóstwo i cierpieniem.

Starszy syn przestrzega zasad i poświęca się pracy. Ma jednak w stosunku do ojca postawę sługi, a nie taką jaką powinien mieć syn. Pozostaje w ojcowskim domu, jednak nie ma w nim radości, i niesie z goryczą ciężar swojej pracy służebnej.

Obaj synowie są jak ślepcy przed ojcem; postrzegają go jako ojca – tyrana. Obaj są dalecy duchowo od niego i dlatego też niezadowoleni, niezdolni do miłości i prawdziwej radości.

Ojciec natomiast jest miłością pełną miłosierdzia; wychodzi obydwu naprzeciw; pragnie z obydwoma świętować, dzielić razem z nimi pełnię życia.

Możemy śmiało powiedzieć że dzisiejsze społeczeństwo europejskie podobne jest pod pewnymi aspektami do tych dwóch synów z przypowieści.

Europa, przynajmniej w swoich elitach, które posiadają siłę kulturową, ekonomiczną i polityczną, nie odczuwa Boga jako ojca i jako przyjaciela człowieka; patrzy na niego z obojętnością jako na zagrożenie swojej wolności i radości życia; ignoruje lub wręcz neguje jego istnienie; uważa Go za coś nieistotnego dla społecznego życia; rygorystycznie wyklucza Boga z przemówień publicznych i ze środków masowego przekazu; czuje pewnego rodzaju urazę do chrześcijaństwa, a w sposób szczególny do Kościoła katolickiego, który jest natarczywie hańbiony, oczerniany i wyśmiewany.

Europa, w sposób szczególny w swoich dominujących elitach, podobna jest do młodszego syna z przypowieści poprzez swój wolnościowy subiektywizm, konsumpcjonizm, hedonizm, libertynizm seksualny (seks jako zabawa bez zobowiązań, rozwiązłość seksualna, homoseksualizm), rozprzestrzenianie się rozwodów, etyczną nieczułość na aborcję, która stała się praktyką dominującą i najczęstszą przyczyną śmierci człowieka (jedna aborcja na pięć ciąż, w celu kontroli urodzeń oraz selekcji eugenetycznej). Poza tym podobna jest również do starszego syna z przypowieści poprzez formalizm procedur demokratycznych, legalizm, jednostronny nacisk na prawa jednostki, zawierające tak zwane prawo kobiet do zdrowia reprodukcyjnego (to znaczy do antykoncepcji i aborcji), prawo małżonków do rozwodu, homoseksualistów do małżeństwa i do adopcji dzieci, naruszając inne prawa, obiektywne i priorytetowe, takie jak prawo poczętych dzieci do życia, pracowników służby zdrowia do sprzeciwu w imię wolności sumienia, wierzących do wolności przekonań i religii, dzieci do posiadania ojca i matki i do bycia przez nich wychowywanymi, rodziny do bycia uznanej jako podmiot społeczny o znaczeniu publicznym.

Wreszcie Europa podobna jest do obydwu synów z przypowieści razem, ponieważ doświadcza ona również bardzo głębokie niezadowolenie. Pomimo postępu naukowego, technologicznego, ekonomicznego i szeroko rozprzestrzenionej wolności i dobrobytu konsumpcyjnego, odczuwa jednocześnie dyskomfort, zmęczenie życiem, zaniepokojenie o przyszłość. Rozwód jest źródłem cierpienia dla samych małżonków ale przede wszystkim dla dzieci, które najczęściej zostają zranione w ich osobowości i poszkodowane w ich zrównoważonym rozwoju (Jest bardzo smutną sprzecznością że każde z rodziców kocha swoje dzieci a jednocześnie zadaje im głęboko bolące rany). Rozpad rodzin i braki w wychowaniu wpływają na zanik cnót społecznych i na wzrost przestępczości wśród młodzieży. Zmniejszenie się liczby narodzin prowokuje starzenie się ludności i zagraża rozwojowi gospodarczemu. Wydaję się że Europa wybrała drogę unicestwienia; pozbawiona ideałów, planowania, entuzjazmu.

W przypowieści ojciec wychodzi naprzeciw obydwu synom. Bóg w swojej wielkiej i miłosiernej miłości, zawsze wiernej, wychodzi naprzeciw również i dzisiejszej Europie i wzbudza w niej nowe energie chrześcijańskiego życia i autentycznego człowieczeństwa. Ale pragnie również i naszego wkładu, modlitwy i działania.

Błagamy więc o Jego łaskę dla nowej ewangelizacji Europy, tak bardzo upragnionej przez Sługę Bożego Papieża Jana Pawła II. Prosimy o nią przez wstawiennictwo Maryji, naszej matki i królowej. Prosimy o nią już teraz, podczas tej Mszy świętej, a następnie podczas wiernej kontynuacji i pragnąc jej gorąco. Aby Europa odkryła na nowo swoje chrześcijańskie korzenie; aby zarysowała ponownie i rozprzestrzeniała kulturę życia; aby budowała cywilne społeczeństwo przyjazne rodzinie; aby realizowała politykę pomocy rodzinom i macierzyństwu .

Niedawno w Rzymie stowarzyszenie na rzecz życia przyznało nagrodę dla filmu „Bella” – „Piękna”, którego bohaterką jest młoda dziewczyna, początkowa mającą pokusę aborcji a w końcu szczęśliwą po zaakceptowaniu swojego dziecka. Sam film, artystycznie bardzo cenny, czyni dużo dobrego wielu ludziom i przekonał około 300 kobiet do zaniechania aborcji. Autorem jest młody, nawrócony, 35-letni reżyser meksykański Eduardo Verąstegui. Początkowo oddalenie się od Boga, światowe życie, głęboka pustka duchowa, pomimo wspaniałego sukcesu zawodowego. Następnie ponowne odkrycie wiary, zobowiązanie się do nakręcania filmów o chrześcijańskiej inspiracji i intensywnym człowieczeństwie, założenie nowego studia filmowego o bardzo znaczącej nazwie „Metąnoia” – nawrócenie.

Pragniemy gorąco aby również i Europa dokonała swojego nawrócenia, odnalazła swoją duszę i swojego Boga, Ojca wielkiego miłosierdzia.

 

top