The Holy See
back up
Search
riga

 ПАПСКИ СЪВЕТ
ЗА МЕЖДУРЕЛИГИОЗЕН ДИАЛОГ

Християни и мюсюлмани: Заедно за да победим насилието между вярващите от различни религии

ПОСЛАНИЕ ЗА КРАЯ НА РАМАДАН
‘IdalFitr 1431 Н./ 2010 г. Сл.Хр.

Град Ватикан

Скъпи Приятели мюсюлмани,

1. Ид ал фитр, празникът, с който се приключва Рамадан, още веднъж предоставя подходящ повод да ви поднеса сърдечни поздрави на мир и радост от страна на Папският съвет за между религиозен диалог. През този месец вие поехте ангажимента да се молите, да постите, да помагате на най-бедните и да усилите връзките на роднинството и приятелството. Нека Бог да възнагради тези усилия!

2.  Радостен съм да знам, че вярващите от други религии, особено християните, са ви духовно близки през тези дни, както го показват приятелските срещи, които често предлагат да бъдат също повод за разговори от духовно естество. Така също се радвам при мисълта, че това послание може да допринесе положително за вашите размишления.

3. Не може да не се отбележи, че предложената от Папския съвет през тази година тема: Християни и мюсюлмани: Заедно за да победим насилието между вярващите от различни религии, за жалост е от голяма важност, или поне се отнася за някои райони на света. От друга страна, Смесеният комитет за диалог, създаден от същия Папски съвет и от Постоянния комитет на Ал-Азхар за диалог между монотеистичните религии я избра като обект за изучаване, за размишление и за сравнение на своята скорошна годишна среща (Кайро, 23-24 февруари 2010 г.). Искам да споделя с вас някои от публикуваните заключения приети на края на тази среща.

4. Сред причините за насилие между вярващите от различни религии могат да се посочат манипулацията на религията за политически цели или цели от друг тип, дискриминацията на етническа основа или на религиозна идентичност, разделенията и социалните напрежения. Невежеството, бедността, изостаналото развитие, несправедливостта са така също директни или индиректни извори на насилие не само между духовните общности, но и в неговата цялост. Могат ли държавните и духовни власти да дадат собствен принос и да предложат средства при подобни положения с цел общото добро на цялото общество? Могат ли държавните власти да накарат да бъдат зачитани върховенството на правото, осигурявайки истинска справедливост, та да озаптят извършителите и подстрекателите на насилие?

5.  В същия текст съществуват и други важни препоръки: да отворим сърцата си за взаимна прошка и за помирение към едно мирно и плодотворно съжителство; като основа за една културата на диалог да признаем, това общо което притежаваме и онова което ни различава; да признаем и да уважаваме достойнството и правата на всяко човешко същество, без никаква разлика основаваща се на етническа или религиозна принадлежност; необходимостта да се поощряват справедливи закони, които гарантират основното равенство между всички; важността от възпитаване на уважение, на диалог и на братство в различните възпитателни пространства: в къщи, в училище, в църквите и в джамиите. По такъв начин ще бъдем способни да се противопоставим на насилието между вярващи от различни религии и да поощрим мирът и хармонията между различните религиозни общности. Поучението на духовните водачи, както и учебните текстове да бъдат внимателни за представяне на религиите по обективен начин, да обличат, както поучението в неговата цялост, така и определено важното при възпитанието и при формирането на младежите.

6. Смятам, че тези разсъждения, както и реакциите, които ще се породят между вас при разговорите с вашите приятели християни, могат да допринесат за продължаване на диалога все по-изпълнен с уважение и спокойствие, над който призовавам Божия благослов!

   Жан Луи Кардинал Торан
 президент

Архиепископ Пиер Луиджи Челата
секретар

 

 

PONTIFICAL COUNCIL
FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE

00120 Vatican City 

Telephone: +39 06 698 84 321
Fax: +39 06 698 844 94

E-mail: dialogo@interrel.va

 

 

top