The Holy See
back up
Search
riga

DİNLER ARASI DİYALOG İÇİN
PAPALIK KONSEYİ

Farklı dinlere mensup müminlerin arasında şiddeti ortadan kaldırmak için Hıristiyan ve Müslümanlar elele

RAMAZAN’IN BİTİMİ MÜNASEBETİYLE MESAJ

 ‘Id al-Fitr 1431 H. / 2010 A.D.

Vatikan

SayınMüslüman Dostlarımız,

1. Ramazan’ı sona erdiren İd al-Fitr Bayramı, Dinler arası Diyalog için Papalık Konseyinin sizlere bir kez daha selam, barış, huzur ve sevinç dileklerini iletmesi için uygun bir fırsattır.

Bu ay süresince dua etmeye, oruç tutmaya, muhtaç kişilere yardımda bulunmaya, ailevi ve dostluk bağlarınızı pekiştirmeye niyet ettiniz. Allah bu gayretleri ödüllendirmekten geri kalmaz!

2. Başka dine mensup, özellikle de Hıristiyan müminlerin, bu günlerde ruhsal yönden sizlere yakın olduklarını bilmekten mutluyum. Dostça buluşmalar ve kimi zaman dinsel nitelikli görüşmeler de bu yakınlığın bir kanıtıdırlar. Bu mesajın da fikirlerinize olumlu katkıda olabileceğini düşünmek de benim için ayrıca mutlu ediyor.

3. Papalık Konseyinin bu yıl düşüncelerimize önerdiği “Farklı dinlere mensup müminlerin arasında şiddeti ortadan kaldırmak için Hıristiyan ve Müslümanlar elele” konusunun özellikle dünyanın kimi bölgelerinde ne yazık ki çok güncel bir konu olduğu yadsınamaz. Öte yandan Papalık Konseyi ile Tektanrılı Dinler arası Diyaloğu için al-Azhar Daimi Komitesince kurulan Diyalog Karma Komitesi (Kahire, 23-24 Şubat 2010) de yıllık son toplantısında irdeleme, düşünce ve karşılaştırma konusu olarak aynı temayı seçmiştir. Bu toplantının ardından yayımlanan sonuçların bazılarını sizlerle paylaşmak isterim.

4. Farklı dinlere mensup müminlerin arasında yaşanan şiddetin nedenleri arasında dinin siyasi ya da başka amaçlarla ustaca kullanılması, millet ya da dini kimlik bazında ayrımcılık, toplumsal bölünme ve gerilimler sayılabilir. Cehalet, yoksulluk, azgelişmişlik, adaletsizlik de, yalnız dini cemaat arasında değil, cemaatin kendi bünyesinde de, aynı şekilde doğrudan ya da dolaylı şiddet kaynağı olur. Sivil ve dini makamların bu tür durumlara karşı önlem alarak halkların ve tüm toplumların dertlerine çare bulmalarını, sivil makamların hukukun üstünlüğünü kabul ettirerek şiddetin fail ve tetikleyenlerini durdurmak için gerçek adaleti sağlamasını dileriz!

5. Aynı metinde önemli tavsiyeler vardır: Kalplerimizi karşılıklı bağışlamaya ve barışçı,  verimli bir birlikte yaşamda uzlaşmaya varma; diyalog kültürünü temel alarak müşterek olan ve bizi birbirimizden ayıran öğeleri saptama; her insanın millet ya da din farkı gözetmeksizin kişilik ve haklarına saygı gösterme; bireylerin esas eşitliğini garanti eden adil kanunlar yürürlüğe koyma; saygı, diyalog, kardeşlik gibi önemli kavramlarının tüm eğitim alanlarına, evde, okulda, kiliselerde, camilerde yaymaya ve benimsetmeye. Bu şekilde farklı din müminleri arasındaki şiddete karşı koyabileceğiz ve dini topluluklar arasında huzur ve uyuma önayak olabileceğiz. Dini reisler öğretimlerinde, okul kitapları ve genel olarak öğretim de  dinleri objektif şekilde takdim etmeye dikkat etmekle gençlerin yetişmesinde ve eğitiminde kesin etken olabilirler.

6. Bu değerlendirmelerin, kendi aranızda olsun Hıristiyan dostlarınızla görüşmelerinizde olsun uyandıracakları tepkilerin, gittikçe daha saygılı ve huzurlu bir diyaloğun devamına katkıda bulunmasını diler, Allah’tan hepinizi kutsamasını niyaz ederim.

Kardinal Jean-Louis Tauran
Başkan

Baş Episkopos Pier Luigi Celata
Sekreter

 

DİNLER ARASI DİYALOG İÇİN
PAPALIK KONSEYİ

00120 Vatikan

Telefon: 0039.06.6988 4321
Faks    : 0039.06.6988 4494>

E-mail: dialogo@interrel.va

http://www.vatican va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index_it.htm

 

 
top