The Holy See
back up
Search
riga

LETTERA DEL CARDINALE SEGRETARIO DI STATO
AL CARD. LUBOMYR HUSAR PER L’INAUGURAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA UCRAINA

Достойний Кардинале,

Вселенський Архиєрей з великим задоволенням дізнався про намір Української греко-католицької Церкви започаткувати Університет, який черпаючи натхнення з доктринальної спадщини християнської віри, буде сприяти поступові культури на благо всього суспільства улюбленої Української Землі. Етапом, сповненим надією, немов насінням, посадженим для наступного розквіту, було благословення Святішим Отцем наріжного каменя майбутнього Університету. Як відомо, ця подія відбулася в присутності викладачів, працівників та студентів Львівської Богословської Академії 26 червня минулого року, під час Апостольського візиту в Україну.

На шляху відбудови церковних структур після болісного періоду комуністичного переслідування, далекоглядний проект, спрямований на те, щоб збагатити український культурний світ осередком католицької освіти та науково–дослідним центром, становить подію, важливість якої можна буде відповідніше оцінити тільки в майбутньому, яка, однак, вже від тепер виявляється особливо багатонадійною. Цей проект був особливо дорогий шанованим Пастирям Андрею Шептицькому, Йосифу Сліпому та Мирославу Іванові Любачівському, які, на жаль, з причини тодішніх трагічних подій, не мали можливості ввести його в дію.

"Серед різновидів служінь, які [Церкві] належить виконувати для добра людства, - пише Папа Іван Павло ІІ, - одне накладає на неї особливу відповідальність: а це служіння істині. Ця місія, з одного боку, залучає спільноту вірних до спільних зусиль людства у прагненні до істини, а з іншого - зобов'язує її ділитись здобутим знанням" (Енц. Віра і розум, 2).

Учителька людяності, Церква, таким чином, сприяє повному розвиткові людини, допомагаючи їй на шляху особистого вдосконалення також і через поглиблення власної культури та відновлення коріння власної історії. На українській землі спільнота віруючих, тисячолітні традиції якої сприяли побудові національної ідентичності, може запропонувати власний вклад у розвиток та вдосконалення багатої культурної спадщини також за посередництвом передбачливого засобу університетської структури, в якій з допомогою наукових методів повинен розвинутись пошук істини, справжньої пристані свободи.

Оскільки цей Університет католицький, то він повинен мати християнське натхнення не тільки в окремих особах, але також і в самій університетській спільноті; у світлі католицької віри він повинен розвивати неустанне роздумування над дедалі зростаючим скарбом людського пізнання, і власними дослідженнями давати свій внесок у його збагачення; повинен зберігати вірність християнській благовісті, як вона представлена в Церкві, в його служінні Божому людові на шляху до Істини, яка надає повного значення людському життю на землі (див. Ап. Конст. Зі серця Церкви, 13).

Таким чином, Університет, який відкривається, стане тим місцем, де вчені, спеціалізовані в різних галузях знань, досліджуватимуть дійсність методами, які притаманні кожній академічній дисципліні та одні з одними будуть обмінюватись думками, щоб збагатити свої знання і дійти до дедалі відповідніших формулювань об'єктивної істини. Це особливо необхідно в наш час, коли роздробленість знань у складі окремих академічних дисциплін вчиняє дедалі важчим отой синтез вищого ступеня, виключно в якому вгамовується спрага за істиною, яка записана в серці людини (див. там же., 15-16).

Збагачений двома традиціями - східною і західною - новий Університет зможе стати також нивою плідної співпраці між двома великими школами, які сформували думку і досвід українських католиків, на користь церковної спільноти та всього суспільства.

Намісник Христа, заохочуючи благородне зусилля української Церкви активно включитись у широку панораму наукової діяльності, висловлює побажання, щоб на всіх етапах його здійснення уся спільнота віруючих з переконаною співучастю сприяла цьому важливому проектові, підтримуючи його молитовним вкладом і діяльною турботою.

В урочисту хвилину, коли офіційно відкривається Український католицький університет, Вселенський Архиєрей, заохочуючи до спільних зусиль на користь позитивного започаткування цього діла, благає Покрову Пресвятої Богородиці, Матері Мудрості, та уділяє Вашому Блаженству, Пастирям, духовенству та українським вірним особливе Апостольське благословення, як запоруку щедрих небесних благодатей.

Користаю з нагоди, щоб поновно заявити мою глибоку 

Angelo card. SODANO
Segretario di Stato

 

top