A la delegación del «Hong Kong Christian Council»

Salita del Aula Pablo VI