Viaggio Apostolico: Incontro con i giovani a Nairobi


Stadio Kasarani
ore 10.00