Viagem Apostólica: Visita ao bairro pobre de Kangemi em Nairóbi


8h30

Kangemi, Nairobi, Kenya

google-maps