Aos familiares das vítimas do ataque terrorista de Nice

Sala Paulo VI
12h