Aos membros dos Cavaleiros de Colombo

Sala Clementina
12h15