Aos participantes no encontro das Comunidades "Laudato si'"

Sala Paulo VI
12h