The Holy See Search
back
riga

 © PFARRKIRCHEN STIFTUNG ST. LAMBERT SEEON
Via Crucis, Felix Anton Scheffler - 1757
Chiesa di San Martino - Ischl, Seeon (diocesi di München) - Germania

Stacja pierwsza 
Jezus na śmierć skazany 
  

 

C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

Z Ewangelii według św. Mateusza 27, 22-23.26

Narrator: Rzekł do nich Piłat:
Głos: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?»
N. Zawołali wszyscy:
G. «Na krzyż z Nim!»
N. Namiestnik odpowiedział:
G. «Cóż właściwie złego uczynił?»
N. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:
G. «Na krzyż z Nim!»
N. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

 

ROZWAŻANIE

Ta scena skazania jest nam dobrze znana:
to codzienna kronika wypadków!
Jednak nie daje mam spokoju pewne pytanie:
dlaczego skazanie Boga jest możliwe?
Dlaczego Bóg, który jest Wszechmocny ukazuje się
w szacie słabości?
Dlaczego Bóg pozwala się niszczyć przez pychę i wszechwładzę
oraz ludzką arogancję?
Dlaczego Bóg milczy?

Milczenie Boga nas dręczy
jest dla nas próbą!
Ale jest także oczyszczeniem naszego pośpiechu
jest lekarstwem na nasze pragnienie zemsty.

Milczenie Boga
jest ziemią, gdzie umiera nasza pycha,
a rozkwita prawdziwa wiara,
wiara pokorna,
wiara, która nie stawia Bogu pytań,
ale powierza się Mu z ufnością dziecka.

 

MODLITWA

Panie,
jakże łatwo skazać!
Jakże łatwo ciskać kamienie:
kamienie osądu i kłamstwa,
kamienie obojętności i odrzucenia!

Panie,
wybrałeś stronę przegranych,
stronę upokorzonych i skazanych. (Mt 25, 31-46)

Pomóż nam, byśmy nigdy nie stawali się oprawcami
naszych bezbronnych braci,
pomóż nam odważnie
stawać po stronie słabych,
pomóż nam wyrzec się wody Piłata
ponieważ nie umywa ona rąk,
ale je kala niewinną krwią.

 

Wszyscy:

Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Stała Matka boleściwa
Obok krzyża ledwo żywa
Gdy na krzyżu wisiał Syn    

Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa
Dum pendebat filius.

 

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana  

 

top