The Holy See Search
back
riga

 © PFARRKIRCHEN STIFTUNG ST. LAMBERT SEEON
Via Crucis, Felix Anton Scheffler - 1757
Chiesa di San Martino - Ischl, Seeon (diocesi di München) - Germania

Stacja trzynasta
Jezus zdjęty z krzyża i powierzony Matce

  

C.: Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. 

Z Ewangelii według św. Mateusza.  27, 55.57-58; 17, 22-23

N. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu.
Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać.

N. 
A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzekł do nich:
G.
«Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie».
N. 
I bardzo się zasmucili.

 

ROZWAŻANIE 

Zbrodnia się dokonała:
My zabiliśmy Jezusa! (Za 12,10)

Rany Chrystusa palą
serce Maryi,
a jedno cierpienie
łączy Matkę z Synem.

Pieta! Tak, Pieta
woła, wzrusza i rani
także tego, kto jest zwyczajny zadawać rany.

Pieta! Nam wydaje się,
że współczujemy Bogu,
a tymczasem jeszcze raz
to Bóg współczuje nam.

Pieta! Cierpienie
nie jest już pozbawione nadziei
i nigdy już takie nie będzie,
bo Bóg przyszedł, aby cierpieć wraz z nami.

A czy z Bogiem można rozpaczać?

 

MODLITWA 

Maryjo,
w tym Synu obejmujesz każdego syna
i czujesz mękę wszystkich matek świata.

Maryjo,
Twoje łzy przekazuje wiek wiekowi,
a one żłobią twarze i płaczą płaczem wszystkich.

Maryjo,
Ty znasz cierpienie... ale uwierz!
Uwierz, że chmury nie gaszą słońca,
Uwierz, że noc zapowiada świt.

Maryjo,
Ty, która śpiewałaś Magnificat (Łk 1, 46-55)
podejmij pieśń, która zwycięża cierpienie,
jak poród przynoszący życie.

Maryjo,
módl się za nami!
Módl się, abyśmy także i my
zarazili się prawdziwą nadzieją.

 

Wszyscy:

Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Spraw niech leję łzy obficie
i przez całe moje życie
serce me z Cierpiącym wiąż.                                

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolore,
donec ego vixero.

 

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

 

top