The Holy See Search
back
riga

UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
DEL SOMMO PONTEFICE  

Droga Krzyżowa

Koloseum 2010

ROZWAŻANIA
 

 

STACJA PIERWSZA
Jezus na śmierć skazany

 

STACJA DRUGA
Jezus bierze krzyż na swe ramiona

 

STACJA TRZECIA
Jezus pierwszy raz upada pod ciężarem Krzyża

 

STACJA CZWARTA
Jezus spotyka swoją Matkę

 

STACJA PIĄTA
Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż Jezusowi

 

STACJA SZÓSTA
Weronika ociera twarz Jezusowi

 

STACJA SIÓDMA
Jezus upada po raz drugi

 

STACJA ÓSMA
Jezus spotyka niewiasty Jerozolimskie płaczące nad Nim

 

STACJA DZIEWIĄTA
Jezus upada po raz trzeci

 

STACJA DZIESIĄTA
Jezus z szat obnażony

 

STACJA JEDENASTA
Jezus przybity do krzyża

 

STACJA DWUNASTA
Jezus umiera na Krzyżu

 

STACJA TRZYNASTA
Jezus zdjęty z krzyża i powierzony Matce

 

STACJA CZTERNASTA
Jezus złożony do grobu

 

© Copyright 2010 - Libreria Editrice Vaticana

 

top