The Holy See Search
back
riga

UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
DEL SOMMO PONTEFICE

DROGA KRZYŻOWA
POD PRZEWDONICTWEM
OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI
W RZYMSKIM KOLOSEUM W WIELKI PIĄTEK
6 KWIETNIA 2012 ROKU

Medytacje przygotowali Danilo i Anna Zanzucchi
z Ruchu Focolari, założyciele Ruchu „Rodziny nowe”

 

Ojciec Święty: W imię Ojca….

Ojciec Święty: Módlmy się….

Krótka chwila milczenia

 

Jezu,
W godzinie, o której wspominamy twoją śmierć
pragniemy skierować nasze spojrzenie miłości
na niewysłowione cierpienia, które przeżyłeś.

Wszystkie cierpienia zawarte w tajemniczym okrzyku
rzuconym z krzyża przed skonaniem:
„Boże Mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” 

Jezu, wydajesz się Bogiem zachodzącym za horyzont:
Synem bez Ojca,
Ojcem pozbawionym Syna.

Ten Twój okrzyk bosko-ludzki,
który wstrząsnął powietrzem na Golgocie,
stawia nam pytanie i zadziwia nas jeszcze dzisiaj,
ukazuje nam, że wydarzyło się coś niesłychanego.

Coś zbawczego:
ze śmierci wytrysnęło życie
z ciemności światło,
z rozdzielenia najwyższa jedność.

Pragnienie przylgnięcia do Ciebie
prowadzi nas do rozpoznania w Tobie opuszczonego,
wszędzie i pod każdym względem:
w cierpieniach osobistych i zbiorowych,
w nędzy Twojego Kościoła i w ciemnościach ludzkości,  
aby przeszczepiać, wszędzie i mimo wszystko, Twoje życie,
rozsiewać Twoje światło, wzbudzać Twoją jedność.

Dzisiaj, tak, jak wtedy
bez Twojego opuszczenia,
nie byłoby Paschy.
Amen.

WPROWADZENIE

Jezus mówi: „Kto by chciał iść za mną niech się zaprze samego siebie, niech bierze swój krzyż na każdy dzień i niech mnie naśladuje”. To zaproszenie jest skierowane do wszystkich, żyjących samotnie i małżonków, młodych, dorosłych i starszych, bogatych i biednych, tej czy innej narodowości. Jest aktualne dla każdej rodziny, dla jej pojedynczych członków oraz dla tej całej małej wspólnoty.

Przed rozpoczęciem ostatniego etapu swojej Męki, Jezus, w ogrodzie oliwnym, pozostawiony w samotności przez śpiących apostołów, zaczął odczuwać lęk przed tym, co miało Go spotkać. Zwracając się do Ojca, prosił: „jeśli możliwe, niech mnie ominie ten kielich”. Ale dorzucił natychmiast: „Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”.

W tej dramatycznej i uroczystej chwili do wszystkich, którzy podjęli drogę kroczenia za Nim, kierowana jest głęboka lekcja. Tak, jak każdy chrześcijanin, również każda pojedyncza rodzina ma swoją via crucis: choroby, śmierć, braki finansowe, biedę, zdrady, niemoralne zachowania jednych wobec drugich, nieporozumienia z rodzicami, klęski żywiołowe.

Ale każdy chrześcijanin, każda rodzina, na tej drodze cierpienia może skierować spojrzenie na Jezusa, Boga-człowieka.

Przeżyjmy razem końcowe doświadczenie Jezusa na Ziemi, złożone w ręce Ojca: doświadczenie bolesne i podniosłe, w którym zawarł On najcenniejszy przykład i pouczenie, jak przeżywać swoje życie w pełni, na wzór jego życia.

 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana     

  

top