The Holy See
back up
Search
riga

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY

LIST BISKUPŮM KATOLICKÉ
CÍRKVE A OSTATNÍM
ZAINTERESOVANÝM
ORDINÁŘŮM A
HIERARCHŮM VE VĚCI
ZMĚN APOŠTOLSKÉHO
LISTU VYDANÉHO
Z VLASTNÍHO POPUDU
(MOTU PROPRIO) SACRAMENTORUM
SANCTITATIS TUTELA

 

Po devíti letech od promulgace apoštolského listu daného z vlastního popudu (motu proprio) „Sacramentorum sanctitatis tutela“, týkajícího se Norem o závažnějších trestných činech vyhrazených Kongregaci pro nauku víry, považuje toto dikasterium za nutné přistoupit k reformě výše uvedeného normativního textu a novelizovat jej nikoli jako celek, ale pouze v některých jeho částech, za účelem vylepšit jeho použití v praxi.

Po pozorném a důkladném prostudování navržených úprav předložili kardinálové Kongregace pro nauku víry papeži výsledek svého projednání, který papež svým rozhodnutím z 21. května 2010 schválil a nařídil vyhlásit.

K tomuto listu je přiložena krátká zpráva, která představuje změny výše uvedeného normativního textu s účelem dosáhnout toho, aby co nejdříve vešly ve známost.

Dáno v Římě, v sídle Kongregace pro nauku víry, dne 21. května 2010.

kard.WILLIAM LEVADA
prefekt

LUIS F. LADARIA, SJ
titulární arcibiskup z Thibiky
sekretář

 

 

top