The Holy See
back up
Search
riga

Međunarodna teološka komisija

NADA U SPASENJE DJECE UMRLE BEZ KRŠTENJA

(2007)

 

UVOD

1. HISTORIA OUAESTIONIS
POVIJEST I HERMENEUTIKA KATOLIČKOG UČENJA

1.1. Biblijski temelji

1.2. Grčki oci

1.3. Latinski oci

1.4. Srednjovjekovna skolastika

1.5. Suvremeno / poslijetridentsko razdoblje

1.6. Od Prvoga do Drugoga vatikanskog koncila

1.7. Problemi hermeneutičke naravi

2. INOUIRERE VIAS DOMINI:
ISTRAŽIVATI PUTOVE BOŽJE. TEOLOŠKA NAČELA

2.1. Sveopća spasenjska volja Božja ostvarena jedincatim posredstvom Isusa Krista u Duhu Svetom

2.2. Univerzalnost grijeha i nužnost sveopćeg spasenja

2.3. Nužnost Crkve

2.4. Nužnost sakramentalnog krštenja

2.5. Nada i molitva za sveopće spasenje

3. »SPES ORANS«
RAZLOZI ZA NADU

3.1. Nove okolnosti

3.2. Božje milosrdno čovjekoljublje

3.3. Solidarnost s Kristom

3.4. Crkva i zajednica svetih

3.5. Lex orandi, lex credendi

3.6. Nada

 

top