The Holy See
back up
Search
riga

MEĐUNARODNA TEOLOŠKA KOMISIJA

 

Kako bi ostvario prijedlog donesen na prvomu redovitom zasjedanju Biskupske sinode, papa Pavao VI., dana 11. travnja 1969., ustanovio je pri Kongregaciji za nauk vjere Međunarodnu teološku komisiju. Odobrio je Statut ad experimentum te potom imenovao njezine članove.

Zadaća Komisije jest pomagati Svetoj Stolici te prvenstveno Kongregaciji za nauk vjere u ispitivanju doktrinalnih pitanja od najveće važnosti.

Predsjednik Komisije je kardinal prefekt pro tempore Kongregacije za nauk vjere, trenutačno S.Em. Card. Luis Francisco LADARIA FERRER, S.I., Arciv. tit. di Tibica.

Generalni tajnik je Mons. Piero Coda.

Komisiju čine teolozi različitih škola i narodnosti, istaknuti poradi svojega znanja i vjernosti nauku Crkve. Članovi, čiji broj nije veći od 30, imenovani su od Svetog Oca ad quinquennium nakon što su predloženi od kardinala prefekta Kongregacije te nakon savjetovanja s Biskupskom konferencijom.

Komisija se okuplja in assemblea plenaria barem jednom godišnje, no njezin se rad ostvaruje također i potkomisijama. Rezultati studijskog rada predstavljaju se Svetom Ocu i povjeravaju za prikladnu upotrebu Kongregaciji za nauk vjere.

Motu propriom Tredecim anni iam, 6. kolovoza 1982., papa Ivan Pavao II. proglašava konačne statute Komisije.


Adresa: Palazzo del Sant'Uffizio, 00120 Città del Vaticano.
Telefon: (+39) (0) 669895971
 
top