The Holy See
back up
Search
riga

Nemzetközi Teológia Bizottság

 

A püspöki szinódus első rendes ülése javaslatának eleget téve, VI. Pál pápa 1969. április 11-én Nemzetközi Teológia Bizottságot alapított, mely a Hittani Kongregációval szorosan együttműködve tevékenykedik, s melynek alapszabályzatát, az ad experimentumot jóváhagyva lépésről-lépésre bizottsági tagokat nevezett ki.

A Bizottság feladata, hogy a Szentszéket, közelebbről is a Hittani Kongregációt munkájában a jelentősebb hittani kérdések körültekintő vizsgálatával segítse.

A Bizottság elnöke S.Em. Card. Víctor Manuel FERNÁNDEZ, bíboros, érsek.

A Bizottság titkára Mons. Piero Coda.

A Bizottságot a világ minden tájáról érkező, különféle teológia iskolák képviselői alkotják, akik teológia jártasságuk tekintetében kiválók, valamint elkötelezettek az Egyház Tanítóhivatala iránt. A tagokat – maximálisan 30 főt – a Szentatya nevezi ki ad quinquennium (öt évre) a Hittani Kongregáció bíboros-prefektusának javaslatára, aki döntését megelőzően egyeztet az illetékes püspöki konferenciákkal.

A Bizottság évente legalább egyszer tart plenáris ülést, de tevékenységét albizottsági szinten is végezheti. A tanulmányok eredményeit a Szentatya elé terjesztik, valamint esetleges későbbi felhasználás végett átadják a Hittani Kongregációnak.

II. János Pál pápa «Tredecim anni iam» kezdetű motu proprióval 1982. augusztus 6-án végérvényesen elismerte és jóváhagyta a Bizottság működését.

 


Cím: Palazzo del Sant'Uffizio, 00120 Città del Vaticano (A Hittani Kongregáció Palotája, 00120 Vatikánváros)
Telefon: (+39) (0) 669895971
 
 
top