The Holy See
back up
Search
riga

Comisia Teologică Internațională

 

Pentru a actualiza propunerea facută de către prima adunare ordinară a Sinodului Episcopilor, Papa Paul al VI-lea, pe data de 11 aprilie 1969, a instituit pe langă Congregația pentru Doctrina Credinței o Comisie Teologică Internațională, i-a aprobat Statutul ad experimentum iar apoi i-a desemnat membrii.

Sarcina Comisiei consistă în ajutorul oferit Sfântului Scaun și în mod special Congregației pentru Doctrina Credinței în examinarea problemelor doctrinale de importanță majoră.

Președintele Comisiei este S.Em. Card. Víctor Manuel FERNÁNDEZ.

Secretarul General este Mons. Piero Coda.

Comisia este compusă din teologi din diverse școli și națiuni, recunoscuți pentru știință și pentru fidelitatea față de Magisterul Bisericii. Membrii – al căror număr nu depășește 30 – sunt numiți de către Sfântul Părinte ad quinquennium la propunerea Cardinalului Prefect al Congregației și după consultarea Conferințelor Episcopale.

Comisia se reunește în «adunare plenară» cel puțin o dată pe an, dar poate să-și desfășoare activitatea și prin intermediul subcomisiilor. Rezultatul studiilor sunt prezentate Sfântului Părinte și încredințate Congregației pentru Doctrina Credinței pentru uzul potrivit.

Cu Motu Poprio «Tredecim anni iam» din 6 august 1982, Papa Ioan Paul al II-lea a promulgat statutele definitive ale Comisiei.Adr.: Palazzo del Sant'Uffizio, 00120 Città del Vaticano.
Tel.: (+39) (0) 669895971
  
top