The Holy See
back up
Search
riga

 

MEDNARODNA TEOLOŠKA KOMISIJA

 

Mednarodno teološko komisijo je pri Kongregaciji za nauk vere ustanovil Papež Pavel VI., in sicer 11. aprila 1969, in tako udejanil predlog prvega zasedanja Škofovske sinode. Istočasno je poskusno (ad experimentum) potrdil tudi njej Statut in določil njene člane.

Naloga komisije je pomagati Svetemu Sedežu in še posebej Kongregaciji za nauk vere preučevati posebej pomembna teološka vprašanja.

Predsednik komisije je njegova emineca, S.Em. Card. Víctor Manuel FERNÁNDEZ.

Generalni tajnik je Mons. Piero Coda.

V komisiji so teologi, ki prihajajo iz različnim šol in narodov in se odlikujejo tako po svoji znanstveni usposobljenosti, kot po zvestobi učiteljstvu Cerkve. Člane - ne več kot 30 – imenuje sveti oče za dobo petih let (ad quinquennium), in sicer na predlog kardinala, prefekta Kongregacije za nauk vere in po posvetovanju s škofovskimi konferencami.

Komisija se zbere na »plenarnem zasedanju« najmanj enkrat na leto, lahko pa opravlja svoje poslanstvo tudi preko dela v podkomisijah. Rezultate svojega študija posreduje svetemu očetu in Kongregaciji za nauk vere, ki jih lahko uporabi.

Dokončen statut Komisije je 6. avgusta 1982 z Motu Proprio «Tredecim anni iam» razglasil papež Janez Pavel II.

 

 
top