The Holy See
back up
Search
riga

Międzynarodowa Komisja Teologiczna

 

Kapłaństwo katolickie*

(1970)

 

Teza 1

Każdy urząd hierarchiczny w Kościele łączy się z instytucją Apostołów. Urząd ten, odpowiadający planom Chrystusa, należy do istoty Kościoła; za jego pośrednictwem zbawczy akt Pana staje się sakramentalnie i historycznie obecny dla wszystkich pokoleń.

Teza 2

Nie istnieje w Nowym Przymierzu inne kapłaństwo poza kapłaństwem Chrystusa. Kapłaństwo to jest wypełnieniem i przekroczeniem wszelkiego kapłaństwa starożytnego. Urząd hierarchiczny jest konieczny w budowaniu Ciała Chrystusa, gdzie realizuje się to powołanie.

Teza 3

Tylko Chrystus złożył doskonałą ofiarę, ofiarując siebie samego woli Ojca. Urząd biskupa i prezbitera ma więc charakter kapłański w tym sensie, że urzeczywistnia posługę Chrystusa w skutecznym głoszeniu orędzia ewangelicznego, w gromadzeniu i prowadzeniu wspólnoty chrześcijańskiej, w odpuszczaniu grzechów i w celebracji Eucharystii, w której w sposób szczególny uobecnia się Ofiara Chrystusa.

Teza 4

Chrześcijanin powołany do urzędu kapłańskiego nie otrzymuje więc przez święcenia funkcji tylko zewnętrznej, ale radykalne uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa, na mocy którego reprezentuje Chrystusa stojąc na czele wspólnoty i jakby wobec niej. Urząd jest więc specyficznym sposobem przeżywania służby chrześcijańskiej w Kościele. Ta specyfika staje się jaśniejsza w jego własnym zadaniu przewodniczenia Eucharystii, które jest konieczne dla pełnego urzeczywistniania kultu chrześcijańskiego. Głoszenie słowa i urząd pasterski są ukierunkowane na Eucharystię, która uświęca całe życie chrześcijańskie w świecie.

Teza 5

Uznając pewien okres dojrzewania struktur eklezjalnych, nie można przeciwstawiać czysto charyzmatycznej konstytucji Kościołów paulińskich konstytucji urzędowej innych Kościołów. W Kościele pierwotnym nie ma przeciwstawienia, ale zachodzi raczej komplementarność wolności Ducha w rozdawaniu Jego darów i istniejącej struktury urzędowej.

Teza 6

Urząd Nowego Przymierza ma wymiar kolegialny w sensie analogicznym, zarówno jeśli chodzi o biskupów w relacji do papieża w Kościele powszechnym, jak i kapłanów w relacji do ich biskupa w Kościele partykularnym.

 

* Tezy zatwierdzone „in forma specifica” przez Międzynarodową Komisją Teologiczną.

   

top