The Holy See
back up
Search
riga

NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG

 A KERESZTÉNY ERKÖLCS ÉS NORMÁI

(1974)

 

 

A) Hans Urs von Balthasar „kilenc tézise”, amit „általános formában” fogadott el a Nemzetközi Teológiai Bizottság

B) Heinz Schürmann „négy tézise”, amit „általános formában” fogadott el a Nemzetközi Teológiai Bizottság

 

A) Hans Urs von Balthasar „kilenc tézise”, amit „általános formában” fogadott el a Nemzetközi Teológiai Bizottság

Előzetes megjegyzés

I. Az erkölcs beteljesedése Jézus Krisztusban

1. Krisztus mint konkrét norma

2. A konkrét norma egyetemessége

3. Az „aranyszabály” keresztény felfogása

4. A bűn

II. A jövő szintézis ószövetségi elemei

5. Az ígéret (Ábrahám)

6. A törvény

III. Az extra-biblikus etika töredékei

7. A lelkiismeret

8. A természet Biblia előtti rendje

9. Kereszténység utáni antropológiai etika

 

B) Heinz Schürmann „négy tézise”, amit „általános formában” fogadott el a Nemzetközi Teológiai Bizottság

I. A probléma

II. Jézus viselkedése és szava mint végső döntő kritérium az erkölcs területén

1. tézis: Jézus viselkedése a szolgáló és ajándékozó szeretet példája és kritériuma

2. tézis: Jézus szava végső erkölcsi norma

III. Az apostolok és a korai kereszténység értékítéletei és irányelvei kötelező erővel rendelkeznek

3. tézis: Bizonyos értékítéletek és irányelvek a teológiai és eszkatológiai megalapozásuk miatt állandóak

4. tézis: A részleges értékítéletek és irányelvek a kötelezettségek sokféleségére mutatnak

Összegzés

 

top