The Holy See
back up
Search
riga

NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG

EMBERI JÓLÉT ÉS KERESZTÉNY ÜDVÖSSÉG*

(1976)

 

Bevezetés

1. A világban lévő szegénység és igazságtalanság mint egy teológiai mozgalom gyökere és indítéka

2. Egy újfajta teológia. Annak nehézségei

3. Bibliai szempontok

a) Az Ószövetség

b) Az Újszövetség

4. Szisztematikus és teológiai megfontolások

a) Isten mint felszabadító és az ember felszabadító tevékenysége

b) Tényleges kapcsolatok az emberi jólét és az isteni üdvösség között

c) Kapcsolat a jólét és az üdvösség között és az egyház küldetése

 

Összegzés

*A nyilatkozat szövegét „sajátos formában” fogadta el a Nemzetközi Teológiai Bizottság.

 

Bevezetés

Az emberi jólét és a keresztény üdvösség közötti kapcsolat kérdése az egész világon nagy jelentőségűvé vált. Ez különösen a II. Vatikáni Zsinat óta érvényes, amikor is az egyház intenzívebben fordult a világ alakításának kérdései felé, mégpedig a keresztény felelősség szempontjából. Mindemellett Latin-Amerikán belül és kívül a különböző felszabadítási teológiák egyre nagyobb figyelmet vontak magukra. A Nemzetközi Teológiai Bizottság az 1976-os őszi ülésén (október 4-9.) nem annyira az egyes feltevésekkel és tendenciákkal foglalkozott, mint inkább az emberi jólét és a keresztény üdvösség közötti kapcsolat alapvető kérdéseivel. Ily módon egy már régóta létező vágyat valósított meg: a Gaudium et Spes által bevezetett kutatási törekvés folytatásával.

A következő szöveg a legfontosabb eredmények szintézisének első kísérlete. Ez a zárónyilatkozat-forma számot vet a vizsgált szakkérdések nehézségével, valamint a teológiai viták és kutatás jelenlegi helyzetével. A szóban forgó teológiai törekvések sokfélék és komoly változáson mennek át, folyton javítják önmagukat és mindezeken túl, szoros kapcsolatban állnak a világ és a különböző sajátos régiók szocio-ökonómiai, valamint politikai helyzetével. Végül nem szabad átsiklani azoknak a teológiai tanulmányoknak a kritikáin, amelyeket különböző oldalakról a „politizálás” veszélyének és az egyház egységére irányuló kárnak elkerülése érdekében vittek végbe. Mindenesetre, a Nemzetközi Teológiai Bizottság ebben a helyzetben szeretne átnyújtani egy párbeszédhez szolgáló szöveget, a szóban forgó törekvések hasznossága és veszélyei kritikai megvizsgálásának érdekében.

 

Karl Lehmann

Az albizottság elnöke
1977. június 30.

 

top