The Holy See
back up
Search
riga

MEĐUNARODNA TEOLOŠKA KOMISIJA

IZABRANA PITANJA KRISTOLOGIJE

(1979)

 

UVOD

I. PRISTUP UPOZNAVANJU OSOBE I DJELA ISUSA KRISTA

A. Povijesna istraživanja
B. Jedinstvo zemaljskog Isusa i proslavljenog Krista

II. VJERA PRVIH KONCILA

A. O Kristovu božanstvu od Novog zavjeta do Nicejskog koncila
B. O Kristu, Bogu i čovjeku, na Kaicedonskom koncilu
C. Kristovo čovještvo i čovjekovo spasenje po Trećem carigradskom koncilu

III. SUVREMENO ZNAČENJE KRISTOLOŠKE DOGME

A. Kristologija i antropologija u okviru suvremene kulture
B. Pravi smisao suvremenih teškoća
C. Trajno značenje kristološke vjere s obzirom na njezinu nakanu i sadržaj
D. Potreba aktualizacije kristološke nauke i propovijedi

IV. KRISTOLOGIJA I SOTERIOLOGIJA

A. „Radi našega spasenja”
B. „Proegzistencija” zemaljskog Isusa
C. Eshatološki Otkupitelj
D. Jedinstvo i pluralizam soteriološke refleksije u Crkvi

V. KOJE KRISTOLOŠKE DIMENZIJE TREBA PONOVNO USPOSTAVITI?

A. Pomazanje Krista Duhom Svetim
B. Prvenstvo Kristovo nad kozmosom

 

top