The Holy See
back up
Search
riga

NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG

AZ EMBERI SZEMÉLY MÉLTÓSÁGA ÉS JOGAI*

(1983)

 

Bevezetés

 

1. A jelen dokumentum fontossága és értelme

2. Az emberi jogok hierarchiája

3. Eltérő felfogások az „emberi személy méltóságáról”

 

A) Az ember méltóságának és jogainak teológiája

I. Néhány teológiai forrás adaléka

1. Bibliai perspektívák

2. A mai római tanítóhivatal

II. Az üdvtörténet teológiájának világossága

1. A teremtett ember

2. A bűnös ember

3. A Krisztus által megváltott ember

 

B) Egybevetések és javaslatok

I. Egybevetések

1. A személy konkrét körülményeinek különbözősége

2. Az „első világ”

2. A „második világ”

2. A „harmadik világ”

II. Javaslatok és remények

1. A perszonalisztikus filozófia irányai

2. Javaslatok az emberi jogok közös és egyetemes tiszteletben tartására

 

 *A tézisek végleges változatát a Nemzetközi Teológiai Bizottság „sajátos formában fogadta el. A bővebb kommentárt „általános formában” fogadta el a Bizottság, amely a „Justitia et Pax” Pápai Bizottsággal való együttműködésben megjelentetett kötetben található: Les chrétiens d’aujourd’hui devant la dignité et les droits de la personne humaine, Commission Pontificale „Justitia et Pax”, Cité du Vatican, 1985, 185 pp. (angol és olasz fordítás). Az előzetes munkálatok (Ahern, Ernst, Hamel, Khalifé-Hachem, Onaiyekan, Pozo, Principe, Schönborn, Schürmann, Walgrave professzoroktól) szintén megjelentek, in Human Dignity and Human Rights: International Theological Commission Working Papers, Gregorianum, n. 65/2-3 (1984), pp. 229-481.

 

Bevezetés

 

1. A jelen dokumentum fontossága és értelme

 Az egyház küldetése az, hogy minden embernek hirdesse a megváltás kérügmáját, ami megfeszített és feltámadt Krisztus vitt végbe. Ez az üdvösség az Atyában találja kezdetét, aki saját Fiát küldte a világba megváltóként, és a konkrét emberi személlyel az isteni életben való részesedésként közöltetik, a Szentlélek kiárasztása révén.

A keresztény kérügma elfogadása megkívánja a hit befogadását és a kegyelem által közvetített új életet, s olyan megtérést mutat fel, amely a hívő tevékenységének minden terén számtalan következménnyel jár. Az egyház ebbe az összefüggésbe helyezi – és nem tudja nem tenni – az emberi személy méltóságáról és jogairól szóló megnyilatkozását és tanítását, amit a keresztényeknek hűségesen tisztelniük kell minden emberben. Isten népének ez a kötelessége és joga – hogy hirdesse és védelmezze az emberi személy méltóságát –, napjainkban különösen is előtérbe kerül, amikor világossá válik egyrészt az emberi és keresztény értékek mély krízise, másrészt pedig élénkebb és mélyebb tudatosítása mindenki részéről az emberi személy ellen elkövetett igazságtalanságoknak. Erről a kötelességről és erről a jogról beszél világosan az új Egyház Törvénykönyv a 747. kánonjában: „Az egyház illetékes arra, hogy mindig és mindenütt erkölcsi elveket hirdessen a társadalmi renddel kapcsolatban is, továbbá hogy ítéletet mondjon bármely emberi dologról, ha az emberi személy alapvető jogai vagy a lelkek üdve megkívánja”. Ma az igehirdetésben, az egyház tevékenységében és életében nagyon helyesen és erőteljesen kapnak igen jelentős szerepet az ember jogai.

A Nemzetközi Teológiai Bizottság ugyanehhez a lendülethez kíván lehetőségei szerint hozzájárulni. Miután megjelölte az elkerülendő visszhangokat (vö. 2-3. pont), a vonatkozó teológiai tanításból tár elő néhány tételt, főleg a Szentírásból véve (A.I.1.), valamint az aktuális római tanítóhivataltól (A.I.2.). Így két nagy javasolt gondolati irányvonal tűnik elő: az egyik „a népek természeti jogaiból”, a másik pedig a üdvtörténet teológiájából. Erre a második gondolatmenetre, amely ma különösen is időszerű, különösen is nagy figyelmet fordít, hogy megláthassa és mindenkivel megláttassa azt, hogy az emberi méltóságot mennyire tisztelni kell minden teremtett emberben (A.II.1.), a bűnösben (A.II.2.), a megváltottban (A.II.3.) is. A harmadik részben végül néhány tényleges helyzettel szembesül (B.I.1-4.) és javasol néhány filozófiai (B.II.1.) és (B.II.2.) megfontolást.

 

top