The Holy See
back up
Search
riga

INTERNATIONALE THEOLOGISCHE COMMISSIE

 

Enkele vraagstukken over God als Verlosser*

(1995)

 

 

Voorafgaande notitie

Deel I: Het menselijke bestaan en de werkelijkheid van de verlossing

a.   De huidige situatie
b.  Betrekkingen met de wereldgodsdiensten
c.  De christelijke verlossingsleer en de moderne wereld

Deel II: Bijbelse verlossing: de mogelijkheid van vrijheid

Deel III: Historische perspectieven

a.   Patristische interpretaties van de verlossing
b.  Recentere theorieën over de verlossing

Deel IV: Systematische perspectieven

a.   De identiteit van de Verlosser: wie is de Verlosser?
b.  De gevallen en verloste mensheid
c.  De wereld onder invloed van de verlossingsgenade

 

* Voorafgaande notitie

De bestudering van de theologie van de verlossing werd in 1992 door paus Johannes Paulus II aan de leden van de Internationale Theologische Commissie voorgesteld. Om deze studie voor te bereiden werd er een subcommissie samengesteld die bestond uit prof. Jan Ambaum, prof. Joseph Doré, prof. Avery Dulles, prof. Joachim Gnilka, prof. Sebastian Karotemprel, mgr. Miceal Ledwith (voorzitter), prof. Francis Moloney, mgr. Max Thurian en prof. Ladislaus Vanyo.

Algemene discussies over dit onderwerp vonden plaats tijdens verschillende bijeenkomsten van de subcommissie en op de algemene vergaderingen van de Internationale Theologische Commissie zelf, gehouden te Rome in 1992, 1993 en 1994. Deze tekst werd in forma specifica goedgekeurd door een stemming van de commissie op 29 november 1994 en aan de voorzitter ervan, Joseph Kardinaal Ratzinger, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, voorgelegd, die hem ter publicatie heeft goedgekeurd.

De Internationale Theologische Commissie heeft niet de bedoeling nieuwe theologische elementen aan te bieden, maar veeleer - door hier een synthese van hedendaagse theologische benaderingen te geven - een betrouwbaar referentiepunt te bieden bij het voortgaande gesprek en onderzoek over dit vraagstuk.

 

  

top