The Holy See
back up
Search
riga

INTERNATIONALE THEOLOGISCHE COMMISSIE

 

Het christendom en de godsdiensten*

(1997)

 

Inleiding

 

I. Theologie van de godsdiensten (status quaestionis)

I.1 Object, methode en doelstelling
I.2 De discussie over de heilswaarde van de godsdiensten
I.3 Het vraagstuk van de waarheid
I.4 Het vraagstuk van God
I.5 Het christologische debat
I.6 Missie en interreligieuze dialoog

II. De fundamentele theologische vooronderstellingen

II.1 Het heilsinitiatief van de Vader
II.2 Het unieke middelaarschap van Jezus

A. Enige nieuwtestamentische thema's
B. Motieven uit de traditie bijeengebracht door het recente magisterium van de kerk
C. Conclusies

II.3 De universaliteit van de heilige Geest
II.4 'Ecclesia, universale salutis sacramentum'

A.'Extra Ecclesiam nulla salus'
B. 'Paschali mysterio consociati'
C. 'Universale salutis sacramentum'

III. Enige consequenties voor een christelijke theologie van de godsdiensten

III.1 De heilswaarde van de godsdiensten
III.2 Het vraagstuk van de openbaring
III.3 Waarheid als probleem bij de theologie van de godsdienstenen de pluralistische positie
III.4 Interreligieuze dialoog en heilsmysterie

A. De zin van God
B. De zin van de mens

IV. Conclusie: dialoog in een missionaire kerk

 

* De bestudering van het thema “Het christendom en de godsdiensten” is door een grote meerderheid van de leden van de Internationale Theologische Commissie voorgesteld. Om deze studie voor te bereiden werd er een subcommissie samengesteld die bestond uit mgr Norberto Strotmann m.s.c. en de eerwaarde heren Barthélemy Adoukonou, Jean Carbon, Mario de França Miranda s.j., Ivan van Golub, Tadahiko Iwashima s.j., Luis F., Ladaria s.j. (voorzitter), Hermann J. Pottmeyer en Andrzej Szostek m.i.c. De algemene discussies over dit thema hebben plaatsgevonden tijdens tal van bijeenkomsten van de subcommissie en tijdens de plenaire zittingen van de Internationale Theologische Commissie zelf, gehouden te Rome respectievelijk in 1993, 1994 en 1995. De onderhavige tekst is in forma specifica goedgekeurd tijdens een stemming van de Commissie op 30 september 1996, en is daarna voorgelegd aan de voorzitter van de Commissie, kardinaal Joseph Ratzinger, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, die hem ter publicatie heeft goedgekeurd.

   

 

top