The Holy See
back up
Search
riga

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Nemzetközi Teológiai Bizottság

A teológia ma: távlatok, alapelvek és kritériumok
című dokumentumának bemutatása

 

Az Egy egyetemes etika keresése. Új rátekintés a természeti törvényre (2009) után a Nemzetközi Teológiai Bizottság, küldetése folyamán, hogy segítséget nyújtson a Szentszéknek, és különösképpen a Hittani Kongregációnak, a nagyobb jelentőségű hittani kérdések tanulmányozásában, 2012. március 8-án megjelentette új, angol nyelven kiadott dokumentumát, A teológia ma: távlatok, alapelvek és kritériumok címmel, a Vatikán honlapján (www.vatican.va). Még ugyanezen a napon megjelenik a dokumentum az Originis. CNS Documentary Service folyóiratban, valamint az Amerikai Egyesült Államok Püspöki Konferenciájának internetes oldalán. Az olasz fordítás is hamarosan elérhetővé lesz a La Civiltà Cattolica lapjain és a következőkben valószínűleg a főbb nyelvekre való fordításuk is.

A dokumentum, amelynek kidolgozása az előző, 2004-2008 közötti quinquennium folyamán kezdődött a P. Santiago del Cura Elena által vezetett albizottságban, a jelenlegi quinquennium idején jelent meg a Mons. Paul McPartlan által vezetett albizottságban, szem előtt tartva az addig végzett munkát.

A dokumentum a teológia néhány aktuális kérdését vizsgálja, és a teológia alapelveinek fényében olyan metodológiai kritériumokat tár elő, amelyek a katolikus teológia számára meghatározóak, egyéb közeli tudományterületekhez – mint a vallásos tudományokhoz – képest. A szöveg három részre oszlik: a teológia feltételezi az Isten igéjének meghallgatását (1. fejezet); az egyház közösségében történik a művelése (2. fejezet); azt célozza meg, hogy tudományosan megalapozza az Isten igazságához való közeledést, a hiteles bölcsesség távlatában (3. fejezet).

A szöveget a Nemzetközi Teológiai Bizottság 2011. november 29-én speciális formában elfogadta, majd annak elnöke, William Levada bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa elé terjesztették, aki megadta a publikálásához a felhatalmazást.

 

top