The Holy See
back up
Search
riga

A Nemzetközi Teológiai Bizottság közleménye:

A Nemzetközi Teológiai Bizottság web-oldalának megújítása

 

Az elmúlt hónapokban megújult, újjászerveződött és felfrissült a Nemzetközi Teológiai Bizottság világhálós oldala, mely a Vatikán honlapján érhető el (www.vatican.va), a többi bizottság részlegei között, melyek a Hittani Kongregációhoz kötődnek.

A Nemzetközi Teológiai Bizottságot VI. Pál pápa hozta létre 1969. április 11-én, azzal a hivatással, hogy a Szentszéket és különösképpen a Hittani Kongregációt segítse a nagyobb jelentőségű és időszerű hittani kérdések tanulmányozásában. A Bizottság különböző teológiai iskolák és nemzetek olyan teológusaiból áll össze, akik a tudományban és az egyházi Tanítóhivatal iránti hűségben kiemelkedőek. A Bizottság tagjait – akiknek létszáma nem haladhatja meg a harmincat – a Szentatya nevezi ki „öt esztendőre”, a Hittani Kongregáció bíboros prefektusának javaslatára, miután meghallgatta a Püspöki Karok véleményét. Jelenleg a nyolcadik ötéves ciklusban van (2009-2013). Történelme folyamán a Bizottság eddig 25 dokumentumot adott ki, az elnöke jóváhagyásával.

A Bizottság megújított világhálós oldala egy rövid történelmi leírással és felsorolással nyílik meg (Profilo). Folytatódik a statútum különböző nyelveken való bemutatásával: előbb az ideiglenesnek, amely 1969. július 12-re megy vissza, majd az 1982. augusztus 6-ai véglegesnek (Satuti). Az oldal tartalmazza az elnökök, titkárok és tagok névsorát is (Elenco dei Membri).

A világhálós oldal fő részét képezi a Bizottság 25 publikált dokumentumának gyűjteménye, melyek általában hét nyelven vannak jelen: francia, angol, spanyol, német, olasz, latin és lengyel. Néhány már elérhető portugál, holland, magyar, orosz és cseh nyelven is. Ezt a gyűjteményt a későbbiekben bővíteni fogjuk a szövegek további nyelvi változataival (Documenti pubblicati).

Az oldalon utalások tálalhatók a dokumentumok gyűjteményeinek különböző nyelveken történt főbb kiadásaira is. Továbbá össze vannak gyűjtve a pápai beszédek is, melyek a Bizottság tagjaihoz szóltak (Discorsi pontifici).Végezetül a dokumentumok listáját nyújtja a lap, amelyen a Bizottság munkáira és publikációira vonatkozó különböző írásokat jelzik, elsősorban a kommentárokat és ismertetéseket.

A Bizottság élő reménye, hogy a megújult világhálós oldal segítő és ösztönző eszköz lesz a dokumentumokkal való ismerkedésre mindazoknak a személyeknek, elsősorban a főpásztoroknak, a teológusoknak és teológusnőknek, a papoknak és szerzeteseknek, továbbá a teológiai hallgatóknak, valamint a híveknek a világ minden táján, ott is, ahol a nyomtatott kiadványokhoz nem könnyű hozzájutni.

  

top