The Holy See
back up
Search
riga

KOMUNIKAT PRASOWY BIURA PRASOWEGO STOLICY ŚWIĘTEJ

ODNOWIONA STRONA INTERNETOWA
MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ

 

W ostatnich miesiącach została odnowiona, zreorganizowana i zaktualizowana strona internetowa Międzynarodowej Komisji Teologicznej, znajdująca się na portalu watykańskim (www.vatican.va), jako jedna z sekcji dedykowanych Komisjom związanym z Kongregacją Nauki Wiary.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, ustanowiona przez Sługę Bożego Pawła VI w dniu 11 kwietnia 1969 roku, jest powołana do pomagania Stolicy Świętej, a w szczególności Kongregacji Nauki Wiary w studiowaniu ważnych i aktualnych kwestii teologicznych. Komisja jest złożona z teologów pochodzących z różnych szkół i narodowości, wyróżniających się przez wiedzę teologiczną i wierność Magisterium Kościoła. Członkowie – których liczba nie przekracza 30 – są mianowani przez Ojca Świętego ad quinquennium, po zaproponowaniu ich przez Kardynała Prefekta Kongregacji Nauki Wiary i konsultacjach z Konferencjami Episkopatów. Aktualne quinquennium jest już ósmym z kolei (2009-2013). Na przestrzeni swojej historii Komisja opublikowała, za aprobatą swego Prezydenta, 25 dokumentów.

Odnowioną stronę internetową Komisji otwiera krótka nota historyczna przedstawiająca tę instytucję (Profilo = Profil). Poniżej zawiera różne wersje językowe Statutów Komisji: tych prowizorycznych, z dnia 12 lipca 1969 roku, i definitywnych z 6 sierpnia 1982 roku (Statuti = Statuty). Strona zawiera ponadto listy Prezydentów, Sekretarzy i Członków Komisji na przestrzeni (Elenco dei Membri = Wykaz Członków).

Centralną część strony stanowi zbiór 25 dokumentów opublikowanych przez Komisję, z reguły w siedmiu wersjach językowych: po francuski, angielsku, hiszpańsku, niemiecku, włosku, po łacinie i po polsku. Niektóre dokumenty są obecne w tłumaczeniu na portugalski, holenderski, węgierski, rosyjski, czeski i chorwacki. Tale raccolta è destinata a crescere ulteriormente con nuove versioni linguistiche dei testi (Documenti pubblicati = Dokumenty opublikowane).

Na stronie znaleźć można również wskazówki dotyczące ważniejszych edycji dokumentów w różnych językach. Ponadto zgromadzone są Przemówienia papieskie skierowane na przestrzeni lat do Członków Komisji (Discorsi pontifici = Przemówienia papieskie).

Na koniec strona internetowa proponuje rubrykę Documentazione (= Dokumentacja), w której znaleźć można różne publikacje dotyczące pracy Komisji i komentarze jej dokumentów.

Jest żywą nadzieją Komisji, że odnowiona strona internetowa będzie nowym narzędziem pomocnym w konsultowaniu dokumentów przez wszystkich zainteresowanych, w szczególności przez Pasterzy, teologów, kapłanów i osoby konsekrowane, jak również studentów i wiernych na całym świecie, również tam gdzie nie są łatwo osiągalne publikacje zawierające dokumenty Komisji.

(16 czerwca 2012)

 

top